Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

21.01.2021. Visina snijega u 7h
(u cm)

ZABLJAK: 97
ROZAJE: 31
GUSINJE: 25
PLJEVLJA: 25
KOLASIN: 24
B.POLJE: 21
ANDRIJEVICA: 20
PLAV: 20
BERANE: 15
PLUZINE: 12
SAVNIK: 11
> Cijeli spisak

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
22. Nov 2020.
18. sjednica RA VI / SMO

20. novembra 2020.godine, održana je on-line 18-ta sjednica Regionalne asocijacije VI (Evropa), Svjetske meteorološke organizacije (SMO). Sjednicu su otvorili predsjednik RA VI – prof.Michael Staundinger i generalni sekretar SMO-a, dr Petteri Taalas.

Generalni sekretar SMO-a je pozdravio učesnike 18-te sjednice RA VI, ističući teške uslove pod kojima je Organizacija i dalje operativna, uprkos Covid pandemiji i istakao njene mogućnosti da reaguje u ovom osjetljivom periodu i održava kontnuitet aktivnosti, pa čak i putem virtuelnih sastanaka.

Za efektivni nastavak zaključaka i preporuka 18-tog Kongresa SMO-a (održanog 2019.) i odluka 72-sesije Izvršnog savjeta (EC), predloženo je da se 18-ta sesija RA VI održi u tri faze, od kojih su faze B i C planirane za jun, odnosno novembar 2021.

Faza A, održana 20.novembra je imala za cilj da razmotri osnovni koncept funkcionisanja RA VI u novoj strukturi SMO-a, utvrđenoj na 18-tom kongresu SMO-a; da se uspostave radne strukture, čiji će rad biti usaglašen sa Tehničkim komisijama i Istraživačkim tijelom SMO-a. Ujedno, odlučivalo se o uspostavljanju određenih radnih timova na visokom nivou – sastavljenih od stalnih predstavnika zemalja članica (PR), kao i radnih timova, koji će biti podrška i usmjeravati rad Stalnih predstavnika i uz podršku Sekretarijata, praviti nacrte prijedloga i/ili nacrte odluka za buduće aktivnosti RA VI.

Predloženo je uspostavljanje tri radna tima na visokom nivou: Radni tim o regionalnom konceptu; Radni tim za inter- i intra-regionalnu saradnju i Radni tim za razvoj partnerstava. Pomoćni radni timovi će biti: Radni tim za reviziju aktivnosti i radnih mehanizama RA VI; Radni tim za budući razvoj regionalnih partnerstava (regionalne organizacije unutar UN sistema, druge regionalne organizacije, privatni sektor itd.) i Radni tim za buduće jačanje sub-regionalne saradnje.

Ovi radni timovi će sa različitih aspekata, raditi na izazovima u unaprijeđivanju rada Aoscijacije u visoko prioritetnim oblastima i davati preporuke o nastavku funkcionisanja RA VI u budućnosti. Visoko prioritetne oblasti su: GMAS sa MHEWS (Globalni okvir za multi-hazard sisteme upozorenja i Savjetodavnog sistema za multi-hazard upozorenja za jugo-istočnu Evropu), klimatske usluge, angažman privatnih partnera, razmjena i politika razmjene podataka i drugi prioriteti, identifikovani od radnih timova na visokom nivou. Njihov uklađeni rad, pomoćiće harmonizaciji nivoa razvoja i angažmana zemalja članica u SMO aktivnostima, od kojih će obije strane imati benefita.

Direktor ZHMS-a, Luka Mitrović, sa saradnicama – Biljanom Kilibardom, pomoćnica direktora i Ivana Adžić, načelnica odjeljenja za međunarodnu saradnju, dali su doprinos radu 18-te sjednice RA VI, a u sledećem periodu predstavnici ZHMS-a će biti uključeni u rad predloženih radnih grupa.
Category:Aktuelnosti