Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

30.11.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 18Herceg Novi: 18Bar: 17Ulcinj: 16

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
22. Dec 2019.
40 godina UNECE/CLRTAP

U zgradi UN u Ženevi je u periodu 11-12. 12.2019., u okviru redovne 39. sjednice Izvršnog tijela (EB) Konvencije o prekograničnom atmosferskom transportu zagađenja na velike daljine (CLRTAP), održana svečana sjednica povodom 40 godina Konvencije.

Radno predsjedništvo Svečane sjednice su činili najviši zvaničnici međunarodnih organizacija: Predstavnici Sekretarijata Konvencije, Predsjedavajući EB, Direktor Sektora za životnu sredinu Konvencije (g-din Marko Kainer, Izvršni sekretar Konvencije (g-đa Olga Algajerova), predstavnici UNEP (g-din Bruno Toci, direktor), WHO (g-đa Jamamoto, pomoćnik generalnog direktora), WMO (Elena Manaenkova, zamjenik Direktora), predstavnici i eksperti Radnih tijela Konvencije.

Svečanoj atmosferi Sjednice, značaj su dali brojni učesnici, visoke ličnosti, eksperti, zaslužni članovi rukovodećih tijela, predstavnici međunarodnih institucija itd., svojim prisustvom, diskusijama i prezentacijama.Predstavnici Crne Gore bili su Dr Pavle Đurašković, NFP za EMEP i WGE, rezidentni ambasador Crne Gore pri Misiji UN, njegova ekselencija, g-din Milorad Šćepanović i Savjetnica u Misiji, g-đa Maja Jovović-Schmidh.

Crna Gora je članica ove konvencije od njenog nastanka, 1979., prvo kao republika SFR Jugoslavije, a od 2008., ratifikacijom 4 protokola Konvencije, i kao samostalna država.

Formiranjem mjerne stanice za realizaciju programa EMEP, 1993., na MS Žabljak, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju se, preko tada savezne administracije, a od 2006., samostalno, uključio u realizaciju programa monitoringa EMEP, kao obaveze iz Protokola EMEP.

Korišćenjem sredstava iz IPA fondova, mjerna stanica EMEP je premještena na reprezentativnu lokaciju (Velimlje), na kojoj je smještena automatska oprema za praćenje parametara kvaliteta vazduha i meteorologije. Iz istih sredstava nabavljena je prestižna analitička oprema (ICP-MS i IC), smještena u novom laboratorijskom prostoru Zavoda.

40. jubilej CLRTAP
CLRTAP-DECLARATION
CLRTAP-BRIEFING
Category:Aktuelnosti