Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
6. Dec 2019.
Saradnja sa italijanskim hidrografskim institutom

U duhu nastavka, a u cilju jačanja i poboljšanja saradnje između hidrografskih službi Crne Gore i italijanskog Hidrografskog instituta (IIM), u Đenovi je održan sastanak (3-4.12.2019.godine), na temu hidrografije između predstavnika ve dvije institucije.

Domaćin sastanka je bio direktor Hidrografske službe Italije, kontraadmiral Luigi Sinapi, sa saradnicima, pukovnikom Ericom Biscotti-jem i potpukovnikom Martom Pratelessi, dok je sa crnogorske strane sastanku prisustvovao direktor ZHMS-a Luka Mitrovic i kapetan Branislav Gloginja.

Tokom sastanka je dominirala tema izrade elektronskih i papirnih navigacionih karata i postignuti su dogovori o budućoj saradnji u oblastima hidrografije i kartografije. Delegacije su se dogovorile o mogućnostima buduće saradnje na poljima od zajedničkog interesa, koja prije svega uključuju sprovođenje zajedničkih istraživanja u vodama Jadranskog mora, inteziviranje saradnje u oblastima hidro-okeanografije i nautičke kartografije; pružanje specifičnih obuka ZHMS-u u oblastima mapiranja morskog dna i obuke za hidrografe B kategorije. Predstavnici ZHMS-a su dali prijedlog zajedničkog projekata o uspostavljanju GNSS mreže stanica za monitoring morskih mijena sa realtime (trenutnim) podacima monitoringa mijena i razmjenom podataka između istočne i zapadne obale Jadranskog mora, kojim bi se učvrstila saradnja hidrografskih službi Italije i Crne Gore.
Category:Aktuelnosti