Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

22.09.2017.
Temperatura mora u 13:00h

Budva: 24Petrovac: 23Bar: 23Ulcinj: 23Herceg Novi: 22

Interactive

Kontakt Forum

PLIMA I OSEKA

Prognoza za Luku Bar Plima i osjeka

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
21. Mar 2017.
Svjetski meteorološki dan

Svakog 23.marta obilježava se Svjetski meteorološki dan, uvijek promovišući neku temu od interesa za meteorologiju kao nauku, ali i od interesa za najveći dio planete.
"Razumijevanje oblaka" je tema ove 2017. godine.

Poruka g-dina Petteri Taalasa
Generalnog sekretara Svjetske Meteorološke Organizacije


Naučnici danas razumiju da oblaci igraju važnu ulogu u regulisanju energetske ravnoteže, klime i vremena na Zemlji. Pomažu u ciklusu kruženja vode i cijelom klimatskom sistemu. Razumijevanja oblaka je esencijalno za prognoziranje vremenskih uslova, modeliranje uticaja na buduće klimatske promjene i predviđanja dostupnosti vodnih resursa. Kroz vijekove, nekoliko prirodnih fenomena je inspirisalo mnoge naučne i umjetničke misli a među njima i oblaci.

Prije više od dvije hiljade godina, Aristotel je proučavao oblake i napisao traktat o njihovoj ulozi u hidrološkom ciklusu. Prvu klasifikaciju oblaka dao je Luke Howard, meteorolog amater koji je živio u Engleskoj početkom 19. vijeka. Oslanjajući se na svoje opsežne podatke o vremenu na području Londona od 1801. do 1841. godine, Howard je identifikovao tri glavne vrste, ili kategorije, oblaka: kumuluse, stratuse i ciruse. Identifikacija, opisivanje i imenovanje oblaka i danas je ključno za proučavanje vremena i klime.
Naučnici danas razumiju da oblaci igraju važnu ulogu u regulisanju energetske ravnoteže, klime i vremena na Zemlji. Pomažu u ciklusu kruženja vode i cijelom klimatskom sistemu. Razumijevanja oblaka je esencijalno za prognoziranje vremenskih uslova, modeliranje uticaja na buduće klimatske promjene i predviđanja dostupnosti vodnih resursa.

Muzika, umjetnost i poezija

Izazovna simbolika oblaka je inspirisala mnoge umjetnike iz cijelog svijeta, uključujući i pjesnike, muzičare, fotografe i druge entuzijaste. Samo jedan od primjera je Debussyj-ev prvi orkestralni Nokturno, pod naslovom Nuages (oblaci), remek djelo muzičkog impresionizma. Fotografi su posebno fascinirani oblacima, uključujući i one koji su oduševljeno učestvovali u izradi WMO kalendara za 2017. koji prikazuje ovogodišnju temu Svjetskog meteorološkog dana "Razumijevanje oblaka."
Oblaci su takođe ugrađeni u kulturne simbole i načine razmišljanja. U Kini, "povoljan oblak" predstavlja blaženstvo i sreću. U nekim jezicima za osobu koja je zaokupljena fantastičnim snovima ili idejama kažu " ima glavu u oblacima". U savremenom svijetu "oblak" se odnosi na amorfni prostor u kojem se ne nalazi kiša, već izvori interneta i digitalizovanih podataka.

Digitalizacija: Atlas u digitalno doba

Međunarodni Atlas oblaka je najmjerodavnija I najopsežnija referenca za identifikaciju oblaka. Njegov ugled među ljubiteljima oblaka je legendaran. Današnji Atlas prvi put je objavljen u kasnom 19. vijeku. Sadrži detaljna uputstva o standardima i brojnim fotografija oblaka i drugim meteorološkim pojava.
Nakon poslednje revizije, prije 30 godina, na Svjetski meteorološki dan 23. marta 2017. biće objavljeno potpuno obnovljeno i ažurirano izdanje.
Po prvi put, izdanje 2017. će prije svega biti on-line digitalni proizvod. On nudi riznicu stotina fotografija oblaka, uključujući i nekoliko klasifikacija oblaka, poput volutus, oblaka u obliku valjka, kondenzacijski tragovi koji katkad nastaju prolaskom aviona, te asperitas, talasastog oblaka. Osim toga, Atlas sadrži važne informacije o drugim meteorološkim pojavama, kao što su duga, oreola, sniježni đavo i zrna grada.
Napredak u nauci, tehnologiji i fotografiji podstakao je WMO da preduzme ambiciozan i iscrpan zadatak revizije i ažuriranja Atlasa sa fotografijama koje su priložili meteorolozi, promatrači oblaka i fotografi.
Atlas takođe služi kao bitan trening alat za profesionalce koji rade u meteorološkim službama i preduzećima kao i sektorima kao što su vazduhoplovstvo i pomorstvo.

Glavni cilj misije WMO-a je razumijevanje vremenskih i klimatskih pojava u zaštiti života i imovine i pomoći zajednicama da postanu otpornije. Nastavićemo pomaganje vladama kako bi obezbijedili najbolje moguće servise i usluge vezane za prognozu vremena, klimu, hidrologiju, pomorstvo i zaštitu životne sredine i kako bi zaštitili živote i imovinu i dali potporu pri donošenju odluka.

Video poruka g.Taalasa: >>>>

Više na temu Svjetskog dana meteorologije možete naći na World Meteorological Day
Category:Aktuelnosti