Zavod za hidrometeorologiju i seizmologijuZHMS CG

Crna Gora

Aktuelnosti

Kako je branjena Tara?

Datum: 24.12.2004.


Za razliku od najvećeg broja branitelja potapanja Tare, Hidrometeorološki zavod Crne Gore je koristio dostignuća nauke i tehnike, odnosno prednosti numeričkog modeliranja.

Ideja potapanja dijela rijeke Tare radi stvaranja vještačke akumulacije u sklopu izgradnje Hidrocentrale Buk Bijela je poslije više od dvadeset godina ponovo aktuelizovana tokom 2004. godine. Iako svjestan energetskog deficita u Crnoj Gori nevladin sektor je alarmirao javnost zbog činjenice da bi planiranim potapanjem Tare u dužini od petnaestak kilometara bio ozbiljno doveden u pitanje koncept održivog razvoja Crne Gore i pozicija Tare kao zaštićenog područje Svjetske prirodne baštine. Najveći broj NVO-a se angažovao na prikupljanju potpisa protiv namjeravanih radnji, organizovanju protesta i različitih hepeninga. Učestvujući aktivno u svim akcijama udruženog sektora,NVO NATURA iz Kolašina je učinila i korak više. Uz asistenciju NVO FONDAS iz Podgorice, Natura je angažovala tim stručnjaka da bi se sa stanovišta struke i nauke došlo do saznanja kako bi izgradnja vještačke akumulacije uticala na promjene klimatskih parametara u neposrednom okruženju potencijalnog jezera. Ti rezultati bi bili osnova biolozima, agronomima, turističkim radnicima,… za procjenu različitih uticaja i manifestacija promjena na okruženje. U projektu koji je pomogao USAID/ORT su pored pomenutih nevladinih organizacija učestvovali i Hidrometeorološki zavod Crne Gore i privatna kompanija SEWA (South Environment and Weather Agency) iz Beograda.
Procjena uticaja izmijenjene topografije na vrijednosti meteoroloskih parametara


U organizaciji DWD – Njemačke meteorološke službe i EUMETNET-a (Evropske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi) u Karlsruhe, Njemačkoj održana je 28. skupština EUMETNET-a.
Petnaesti sastanak zemalja članica (COP15) Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD), održava se u Abidžanu, Obala Slonovače, od 9. do 20. maja 2022.godine na temu „Zemlja. Život. Nasleđe: Od oskudice do prosperiteta”.
Zemljotres koji se dogodio 15. aprila 1979. godine (06h 19m GMT) sa magnitudom 7.0 jedinica Rihterove skale, izazvao je katastrofalna razaranja sa intenzitetom od IX stepeni Merkalijeve skale na cijelom crnogorskom primorju, na dužini od preko 100 km. Epicentar zemljotresa se nalazio u Jadranskom moru, između Ulcinja i Bara, na udaljenosti od 15 km od obale.

HMZ Srbije
HMZ Hrvatske
HMZ BiH
HMZ Makedonije

Pristup informacijama

Vodič


Zahtjev

Nautički vodič

Prodaja peljara

Putujete?

Prognoza na putevima!

April-2021

Sumrak nad jezerom


Kontakt:
  • IV proleterske 19,
    81000 Podgorica,
    Crna Gora
  • office@meteo.co.me
  • +382 20 655 183
  • +382 20 655 197