Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Ekologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Ekologija
Sektor za životnu sredinu RHMZ-a sastoji se iz dvije organizaciono-programske jedinice: Centra za hemiju i Odjeljenja za biologiju, koje stručno-tematski obuhvataju medijume vazduha, vode i tla. Programski i metodološki, Sektor je oslonjen na odgovarajuće programe Svjetske meteorološke organizacije (SMO) i participira u njima na lokalnom nivou.

U skladu sa zakonskim ovlaštenjima, ova služba svake godine vrši permanentnu kontrolu kvaliteta površinskih i podzemnih voda i vazduha na teritoriji Crne Gore. Cilj ovih ispitivanja je utvrđivanje stanja i promjena vodnog bilansa i kvalitativnog sastava voda, tj. utvrđivanje klase boniteta površinskih voda, kao i kontrola i ocjena nivoa zagađenosti vazduha u prizemnom sloju atmosfere. Ocjena kvaliteta voda i vazduha donosi se u skladu sa zakonskim propisima. Metodologija rada u svim fazama uzorkovanja, analize i obrade podataka je potpuno standardizovana.

Laboratorija je prvi put akreditovana 2010. godine i sertifikat se uredno obnavlja u skladu sa pravilima akreditacije.

setifikat 2014

Osim nacionalnog programa monitoringa životne sredine, Sektor participira u realizaciji međunarodnih programa: Programa praćenja prekograničnog zagađenja vazduha (EMEP) i Programa praćenja zagađivanja Sredozemnog mora sa kopna (MEDPOL). Analitički podaci o stanju životne sredine objavljuju se u Godišnjim izvještajima, koji se arhiviraju i u prigodnoj formi dostavljaju nadležnom Ministarstvu i drugim zainteresovanim korisnicima. Rezultati se povremeno objavljuju na stručnim domaćim i međunarodnim skupovima.

Sektor učestvuje u realizaciji stručno-naučnih programa, studija i projekata u oblasti životne sredine u Crnoj Gori, učestvuje u izradi Katastara emisije zagađivača, izradi podloga za Prostorne planove i slično.
Sektor pruža analitičke i konsalting usluge iz oblasti zaštite životne sredine trećim licima, izdaje mišljenja za vodoprivrednu saglasnost investicionim objektima i pruža didaktičko-nastavne usluge srednjoškolcima i studentima.