Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Hidrologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Hidrologija
7. Nov 2018.
Završni sastanak II faze projekta „Adaptacije na klimatske promjene na zapadnom Balkanu“ (CCAWB II) finansiranom od strane Njemačke Vlade, a implementiranom od strane GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) održan je u Podgorici u periodu od 30.10.2018. do 02.11.2018. godine.
Category:Aktuelnosti   |   Details
7. Nov 2018.
Predstavnik Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju ucestvovao je na zavrsnoj prezentaciji projekta „Uspostavljanje sistema upozorenja i prognoze poplava u slivu rijeke Save“ na kojoj je predstavljena finalna verzija modela za upozorenje i prognozu poplava, koja je razvijena tokom trajanja projekta.
Category:Aktuelnosti   |   Details
15. Dec 2015.
U sklopu realizacije Master plana hidroloških stanica, izvršena je sanacija i adaptacija hidroloških stanica Dobrakovo – Lim u opštini Bijelo Polje i Rožaje – Ibar u opštini Rožaje.
Category:Aktuelnosti   |   Details
28. Sep 2015.
U sklopu realizacije Master plana hidroloških stanica, izgrađene, opremljene i puštene su u rad hidrološke stanice Pljevlja i Gradac, na rijeci Ćehotini u opštini Pljevlja.

Category:Aktuelnosti   |   Details
17. Apr 2015.
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, sastankom koji se održao u Skoplju (31.mart – 2.april), u organizaciji Svjetske meteorološke organizacije i Hidrometeorološkog zavoda Makedonije, započeo je novi regionalni projekat SEE-FFG.
Category:Aktuelnosti   |   Details
20. Oct 2014.
Direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Luka Mitrović i Direktor odsjeka za osnovne servise Meteorološkog i hidrološkog zavoda Švedske, Bodil Aarhus Andrae, kao zastupnik EFAS-a, potpisali su ugovor o partnerstvu između ZHMS-a i Evropskog sistema upozorenja na poplave (EFAS).
Category:Aktuelnosti   |   Details
20. Oct 2014.
II Hidrološki forum regionalne asocijacije VI (Evropa), Svjetske meteorološke organizacije (SMO), održan je u periodu od 24. do 26. septembra 2014. u Varšavi, Poljska.
Category:Aktuelnosti   |   Details
12. May 2012.
Prvi Hidrološki forum održan je u njemačkom gradu Koblenzu od 8. do 11. maja 2012.
Category:Aktuelnosti   |   Details
15. Dec 2009.
Direktor Hidrometeorološkog zavoda, Luka Mitrović i stalni koordinator sistema UN i stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori, Aleksandar Avanesov, potpisali su Sporazum o saradnji i partnerstvu, kojim je Hidrometeorološkom zavodu predata specijalizovana oprema za mjerenje hidro-potencijala (automatske hidrološke stanice) u vrijednosti od preko 85.000,00 €.
Category:Aktuelnosti   |   Details
22. Mar 2009.
Povodom Svjetskog dana voda 22.marta, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizovala je promociju II faze naučno-istraživačkog projekta „Uređenje vodnog režima Skadarskog jezera i rijeke Bojane“, koji se realizuje u okviru zajedničkog projekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Albanske akademije nauka.
Category:Aktuelnosti   |   Details
7. Dec 2008.
Crnogorski Zakon o vodama, usaglašen sa EU Okvirnom direktivom o vodama, usvojen je sredinom 2007. Mreža nevladinih organizacija Zeleni krug je inicirala pravljenje publikacije koja bi dala kompletan prikaz vodnog prava u Crnoj Gori, a savjetnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dipl.pravnik Miodrag Bato Radunović se prihvatio i uz podršku Uprave za vode realizovao taj zadatak.
Ovdje možete preuzeti publikaciju (prevod na engleski) Water Law in Montenegro.
Category:Publikacije   |   Details
7. Oct 2008.
U sklopu realizacije "Master plana razvoja mreže hidroloških stanica" pušteno je u rad 20 automatskih hidroloških stanica u Crnoj Gori kojima je obezbijeđeno kontinuirano mjerenje visine vodostaja na tokovima i jezerima u Crnoj Gori.
Category:Aktuelnosti   |   Details
20. Aug 2008.
18.08.2008. godine započela su batimetrijska mjerenja Plavskog jezera po projektu koji je uradio Hidrometeorološki zavod Crne Gore – Sektor za hidrografiju i okeanografiju. Projektom je predviđen detaljan hidrografski premjer i kartiranje jezera sa neposrednim obodom.
Category:Aktuelnosti   |   Details
11. Nov 2007.
U Virpazaru je 9.avgusta otpočela realizacija Projekta hidrografskog premjera i kartiranja Skadarskog jezera (batimetrijska mjerenja) u organizaciji Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.
Category:Aktuelnosti   |   Details
9. Mar 2007.
Delegacija Norveškog direktorata za vodne resurse i energiju (NVE) koju je predvodio direktor hidrološkog sektora gdin Morten Johnsrud je 8. i 9. marta posjetila Hidrometeorološki zavod Crne Gore.
Category:Aktuelnosti   |   Details
27. Feb 2007.
Nastavljajući modernizaciju mjerne opreme u Baru je postavljen automatski mareograf
Category:Aktuelnosti   |   Details
2. Feb 2007.
U okviru izrade Master plana mreže hidroloških stanica u Crnoj Gori u Podgorici je 30. i 31. januara održana radionica posvećena principima na kojima se postavljaju i razvijaju moderno dizajnirane mreže hidroloških stanica.
Category:Aktuelnosti   |   Details
9. Dec 2006.
Ugradnjom opreme za automatska mjerenja vodostaja i GSM modemskim transferom podataka do centrale u Podgorici, hidrološki sektor HMZ Crne Gore zakoračio u novu tehnološku eru.
Category:Aktuelnosti   |   Details
14. Jun 2006.
Hidrometeorološki zavod Crne Gore i NVO FONDAS su bili organizatori Okruglog stola koji se bavio problematikom zakonskog uređenja meteorološke i hidrološke djelatnosti. Pokrovitelj Okruglog stola, komparativne analize zakonskih rešenja u okruženju koje je predstavljeno tokom diskusije na Okruglom stolu, kao i štampanja i publikovanja odgovarajućeg materijala bio je Norveški direktorat za vodu i energiju (NVE-Norwegian Water Resources and Energy Directorate).
Category:Publikacije   |   Details
24. Dec 2004.
Za razliku od najvećeg broja branitelja potapanja Tare, Hidrometeorološki zavod Crne Gore je koristio dostignuća nauke i tehnike, odnosno prednosti numeričkog modeliranja.
Category:Publikacije   |   Details