Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Ekologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
MED POL
 
Program za procjenu i kontrolu zagađenja mora u regionu Mediterana - MED POL, predstavlja naučnu i tehničku komponentu MAP-a (Akcioni plan za Mediteran). Ovaj program je odgovoran za implementaciju tri protokola: Protokola o zagađenju mora sa izvora sa kopna (Land-Based Sources), Damping Protokola (Dumping) i Protokola o opasnom otpadu (Hazardous Waste). MED POL asistira zemlje Mediterana u formulisanju i implementaciji monitoring programa zagađenja, uključujući mjere kontrole zagađenja i formulisanje nacrta akcionih planova, čiji je cilj eliminisanje zagađenja mora iz kopnenih izvora.

MAP i MED POL koncentrišu svoj trud da kroz programe izgradnje kapaciteta, formulisanjem odgovarajućih strategija i kontakata sa ostalim međunarodnim tijelima i organizacijama, kao što su GPA, Svjetska Banka, Evropska Komisija, kao i pojedinačnim zemljama, slijede vrlo stimulativni politički zamah i na kraju da pruže podatke o konkretnom smanjenju zagađenja u regionu,u godinama koje dolaze.

MED POL Focal Point za Crnu Goru
Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Tel. + 382 (0)20 655 365
E-mail. pavle.djuraskovic@meteo.co.me

Više informacija na: http://www.unepmap.org/

Konsultacioni sastanak za reviziju MED POL monitoring aktivnosti