Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Prognoza mora
 
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 75 81 84 85 86 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 119 120WAM model u Hidrometeorološkom zavodu Crne Gore je instaliran za oblast Sredozemnog mora (rezolucije 50km), centralni i istočni Mediteran (rezolucije 25km), region Jadranskog mora i proširene oblasti Crne Gore za mezo razmjere (12 i 6km).
Atmosfersku komponentu sistema čini operativni WRF NMM model u HMZCG.
WAM model je forsiran prognozama vjetra na svakih 10 km iz WRF NMM modela, sa vremenskim razlaganjem od tri časa. Rezultati modela se izdaju u jednočasovnim intervalima, u binarnom, grafičkom i tekstualnom obliku (formatu).

Osnovni produkti talasnog modela su:

1) značajna visina ukupnih talasa
2) dominirajući smjer prostiranja ukupnih talasa
3) period maksimalnih ukupnih talasa
4) značajna visina vjetrom generisanih talasa
5) dominirajući smjer vjetrom generisanih talasa
6) period maksimalnih vjetrom generisanih talasa
7) značajna visina swell talasa
8) dominirajući smjer prostiranja swell talasa
9) period maksimalnih swell talasa
10) spektar energije talasa u diskretnim tačkama (Bar, H. Novi, Budva, Bari...)