Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Ekologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Pokazatelji
 
Fizičkohemijski pokazatelji koji se ispituju u vodi

● Organoleptičke osobine ● Temperatura vode ● pH ● Elektroprovodljivost ● Suspendovane materije ● Suvi ostatak ● Alkalitet (p,m) ● Tvrdoća (Ukupna, karbonatna) ● Kalcijum ● Magnezijum ● Natrijum ● Kalijum ● Amonijum ● Karbonati ● Hloridi ● Sulfati ● Fluoridi ● Nitrati ● Nitriti ● Ortofosfati ● Silicijum dioksid ● Cijanidi ● Rastvoreni kiseonik ● BPK5 ● HPK iz kalijum permanganata ● UV-ekstinkcija na 254 nm ● Ukupno rastvorno gvožđe ● Mangan ● Aluminijum ● Metilenski plavo aktivne materije ● Isparljivi fenoli

Biološki pokazatelji koji se ispituju u vodi

● Ukupni broj koliformnih bakterija u 1ml vode ● Ukupni broj fekalnih bakterija u 1ml vode ● Fekalne streptokoke u 1ml vode ● Aerobne mezofilne bakterije u 100ml vode ● Stepen saprobnosti po Liebman-u ● Indeks saprobnosti po metodi Pantle-Bucka

Godišnji izvještaj 2018

Godišnji izvještaj 2017

Godišnji izvještaj 2016

Godišnji izvještaj 2015

Godišnji izvještaj 2014

Godišnji izvještaj 2013

Godišnji izvještaj 2012

Godišnji izvještaj 2011

Godišnji izvještaj 2010

Godišnji izvještaj 2009

Godišnji izvještaj 2008

Godišnji izvještaj 2007

Godišnji izvještaj 2006

Mjerne tačke