Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Mreža meteo-stanica
 
   Prve zabilješke o vremenu na području današnje Crne Gore imale su opisni karakter i srijeću se u istorijskim zapisima iz 17. i 18. vijeka. Te bilješke su se odnosile na pojave suša i druge prirodne nepogode koje su ljudima stvarale velike teškoće. Arhivska dokumentacija ukazuje da je dr Petar Miljanić vršio prva kontinuirana meteorološka osmatranja. On je vodio zabilješke o vremenu u Podgorici od 1. IX 1882. do 31. VIII 1883. godine.
   Sve do 1949. godine vršena su mjerenja i osmatranja pojedinih meteoroloških elemenata i pojava u mnogim mjestima Crne Gore, ali sa čestim kratkim, a nekada i dužim prekidima.
Mreža meteoroloških stanica    Sistematska meteorološka mjerenja i osmatranja u Crnoj Gori počela su 1949. godine. Danas, na teritoriji Crne Gore, postoji veliki broj meteoroloških stanica uređenih i opremljenih po standardima koje propisuje Svjetska meteorološka organizacija (WMO–World Meteorological Organization).
   Prijemom Crne Gore u Svjetsku meteorološku organizaciju (WMO), specijalizovanu agenciju Organizacije ujedinjenih nacija, a u skladu sa važećim zakonima i međunarodnim obavezama preuzetim ratifikacijom Konvencije o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, na teritoriji Crne Gore uspostavljen je nacionalni sistem meteorološkog bdijenja koji čini sastavni dio sistema Evropskog meteorološkog bdijenja (EMW) u okviru sistema Globalnog meteorološkog bdijenja (GMW) Svjetske meteorološke organizacije. U sistemu meteorološkog bdijenja funkcioniše mreža meteoroloških stanica.
    Mrežu meteoroloških stanica na teritoriji Crne Gore čini osnovna i dopunska mreža meteoroloških stanica.
    Osnovna mreža meteoroloških stanica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore sastoji se od 9 glavnih (sinoptičkih), 15 klimatoloških (običnih) i 20 padavinskih stanica. Na glavnim meteorološkim stanicama i manjem broju referentih klimatoloških stanica, sa kojih podaci idu u međunarodnu razmjenu, mjerenja i osmatranja vrše se svakog sata i te poslove obavljaju profesionalni (stalno zaposleni) osmatrači.
Plavom bojom su predstavljene sinoptičke stanice, crvenom klimatološke,
a žutom (prevucite mišem preko slike) padavinske stanice.
   Na većem broju klimatoloških stanica (mjerenja i osmatranja se vrše 3 puta dnevno u terminima 07, 14, 21 čas po mjesnom vremenu) a na padavinskim  stanicama (mjerenja i osmatranja se vrše u 07 časova po mjesnom vremenu), angažovani su spoljni saradnici na osnovu ugovora o djelu.    U cilju efikasnijeg i efektivnijeg vršenja poslova iz djelokruga rada nacionalnih hidrometeoroloških službi a prema propisima, upustvima, obavezama i poštovanju ratifikovane konvencije o Svjetskoj Meteorološkoj Organizaciji (SMO), kako i zbog geografskog položaja i specifične orografije terena kao i velikog broja korisnika zainteresovanih za hidrometeorološke podatke, smatramo da sa postojećim brojem glavnih a djelimično i klimatoloških stanica imamo dobru i funkcionalnu mrežu, Međutim, neophodno je uvećati broj padavinskih stanica  i to na slivnim područjima većih rijeka u Crnoj Gori te iste automatizovati kako bi podaci o izmjerenim i osmotrenim meteorološkim parametrima bili dostupni u realnom vremenu.
    Na teritoriji Crne Gore postoje i meteorološke stanice koje nisu u nadležnosti HMZ. To su stanice koje postavljaju i održavaju druge ustanove i privredne organizacije ili HMZ na zahtjev raznih korisnika. Takve su npr. vazduhoplovne meteorološke stanice na aerodromima u Golubovcima i Tivtu, kao i klimatološke stanice u nacionalnim parkovima