Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Tmax/Tmin/RR/Snijeg
 
Podaci sa svih devet glavnih (Ulcinj, Bar, Herceg Novi, Cetinje, Podgorica, Nikšić, Kolašin, Žabljak i Pljevlja) i dijela klimatoloških stanica se ažuriraju svakog dana između 06:30 UTC i 07:00 UTC.
Za dobijanje lokalnog vremena u zimskom dijelu godine dodajte jedan, a u ljetnjem dva sata


Ulcinj
Tmax predstavlja maksimalnu jučerašnju temperaturu;

Tmin predstavlja minimalnu noćnu, odnosno jutarnju temperaturu;

RR/24 predstavlja 24-časovnu količinu padavina (06 UTC do 06 UTC);

Snijeg predstavlja izmjerenu visinu sniježnog pokrivača u 06 UTC u krugu stanice.

Podaci nisu prošli kontrolu i verifikaciju, pa treba voditi računa da su moguće greške, najčešće nastale prilikom primopredaje podataka.

Kliknite na željeni grad