Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Ekologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
EMEP
 
   Nedavno završeni IPA projekat „Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori“, kojim koordinira Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a jedan od korisnika je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, obuhvatio je, između ostalog, nabavku napredne analitičke opreme, u cilju regularne realizacije monitoringa EMEP i izvještavanja u skladu sa EMEP protokolom.
   Kako bi se obezbijedili adekvatni prostorni kapaciteti za propisani smještaj i rad nove opreme, u prethodnom periodu izvršena je adaptacija jednog dijela ograđene terase zgrade Zavoda, površine 23m2. Sredstva za ovu investiciju su obezbijeđena od strane Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i Uprave javnih radova, u vrijednosti od oko 20.000 €. Oprema za novu laboratoriju čija je vrijednost oko 170.000 €(ICP-MS i jonski hromatograf) je isporučena i instalirana, a realizovana je i adekvatna obuka za osoblje Zavoda koje će raditi na pomenutim instrumentima.
   Kao funkcionalni dio rada dobijene analitičke opreme, izgrađena je i svrsishodno opremljena gasna podstanica, radi snabdijevanja analitičke opreme radnim gasovima. Gasna podstanica je smještena na slobodnom terenu do zgrade Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju i Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Sredstva za odnosne proceduralne aktivnosti i obaveze (izrada i revizija projektne dokumentacije i izgradnja stanice sa gasnim instalacijama, nabavka radnih gasova) su obezbijeđenja iz budžeta Zavoda za hidrometeorologioju i seizmologiju. U toku je procedura za nabavku neophodne opreme za obezbjeđenje regularnog strujnog napajanja i zaštite nove opreme. Nabavka dodatne opreme za rad glavnih instrumenata, uključujući laboratorijski pribor, specijalne hemikalije, sertifikovane materijale i standarde, potrebne servise i održavanje opreme, je takođe obaveza Zavoda.

Istorijat Info 1 Info 2