Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Hidrologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Trilateralni model civilne zaštite
 
TRILATERALNI MODEL CIVILNE ZASTITE-IPA INTERREG

Projekat 3 WATCH OUT – TRILATERALNI MODEL CIVILNE ZASTITE-IPA INTERREG je program prekogranične saradnje između Italije, Crne Gore i Albanije
Cilj projekta je unaprijeđenje zaštite životne sredine kroz prekograničnu saradnju u prevenciji rizika od katastrofa, podizanju svijesti o značaju preventivnog djelovanja i organizovanju obuka za pripadnike operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje.
Ispred Crne Gore projektom koordinira Direktorat za vanredne situacije MUP-a, a jedan od korisnika biće i ZHMS. Jedna od aktivnosti projekta je i instalacija sistema za praćenje i kontrolu parametara životne sredine.
U okviru projekta je planirano da ZHMS dobije nadzornu stanicu za hidrološki protok sa ultrazvučnom tehnologijom (rijeka Bojana) i mobilni uredjaj za automatsko mjerenje zagađenja vode (Skadarsko jezero). Sistem za praćenje i kontrolu će biti povezan sa platformom koja će se kreirati u okviru ovog projekta kako bi se nadgledale opasnosti i sprovele mjere prevencije rizika u tri uključene zemlje, kao i da se stalno ažuriraju podaci u okviru platforme.
U cilju implementacije projekta, 14. juna 2018.godine, potpisan je Sporazum o saradnji izmedju Direktorata za vanredne situacije, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.