Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Hidrologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Adaptacija na klimatske promjene
 
Adaptacija na klimatske promjene u prekogranicnom upravljanju rizikom od poplava za Zapadni Balkan

Projekat se odnosi na Crnu Goru, Albaniju, Kosovo i Makedoniju. Finansira se od strane njemackog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a realizuje ga GIZ. Poboljšano prekogranično upravljanje rizikom od poplava u slivu Bojane i Drima i bolja razmjena informacija, zajednički je cilj za sve četiri zemlje.
U Crnoj Gori je kroz projekat nadograđeno ili obnovljeno 10 stanica u Jadranskom slivu (Hidrološke stanice: Podgorica, Zlatica, Pernica, Vranjina, Plavnica, Ckla, Danilovgrad (7); Meteo stanice: Dragovića polje, Nikšić, Virpazar (3)).
Predstavnici ZHMS su u okviru projektnih aktivnosti u cilju uspostavljanja sistema upozorenja na poplave u slivu Drima (PANTA RHEI hidrološki model) učestvovali na radionicama i sastancima tehničke radne grupe projekta. Na izradi hidrološkog modela angažovan je tim sa Univerziteta iz Braunšvajga, Njemačka. Takodje, osim hidroloskog modela, GIZ je obezbijedio i podrsku za izradu hidrauličkog modela za područje Skadarskog jezera i rijeke Bojane za Crnu Goru i Albaniju, a u svrhu smanjenja rizika od poplava. Direktni korisnik modela biće Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju iz Crne Gore, kao i Hidrometeorološki institut iz Albanije.
Najskorija donacija GIZ-a Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju bila je u vidu najsavremenije automatske padavinske meteo stanice. Instalacija automatske padavinske meteo stanice, izvršena je 12.oktobra 2018., u mjestu Ubli.
Osim toga, GIZ je obezbijedio i finansijsku podršku implementaciji tri serije hidrometrijskih mjerenja u slivu Skadarskog jezera, a sve u cilju dobijanja kvalitetnih podataka potrebnih za funkcionisanje hidrološkog modela.
Druga faza projekta je završena u novembru 2018. godine, a njemačka vlada je odobrila finansijsku podrčku za III fazu projekta koja će se implementirati u naredne tri godine.