Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Hidrologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Sava FFWS
 
Sava FFWS (Flood Forecasting and Warning System)

Sava FFWS je projekat Savske komisije pod finansijskim pokroviteljstvom Svjetske Banke (WBIF – Western Balkan Investment Framework).
U okviru ovog projekta razvijen je sistem za najavu poplava u slivnom podrucju rijeke Save. Kao dio ovog sistema izradjen je i Wflow hidroloski model.
ZHMS svakodnevno šalje podatke o vodostaju sa svojih stanica koje se nalaze u slivu rijeke Save (11 hidroloskih stanica trenutno, a biće uključene i ostale stanice koje su dobijene kroz projekat “Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu”) Savskoj komisiji, a ti se podaci dalje koriste za potrebe hidrološkog modela (podaci dostupni na http://savahis.org).
Projekat je trajao do oktobra 2018.
Predstavnici ZHMS-a su učestvovali na radionicama organizovanim u okviru projekta, a u cilju primjene hidrološkog sistema za najavu poplava u slivnom području rijeke Save.
Osim Crne Gore, ucesnici u projektu su Slovenija, Srbija, Hrvatska i BiH.