Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Hidrologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Upravljanje slivom Drine
 

Regionalni projekat “Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu”


Izvršni direktori Međunarodne banke za obnovu i razvoj su 9. maja 2016. godine odobrili Grant Globalnog fonda za zaštitu životne sredine i Fonda za posebne klimatske promjene u iznosu od 8.732 miliona dolara za projekat „Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu” Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Ukupan iznos koji će biti dostupan Crnoj Gori je 2.721.521$, od čega je za Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju za unaprijeđenje mreže hidroloških, meteoroloških i padavinskih stanica predviđen iznos od 609.250$.
Koordinaciju projekta u Crnoj Gori, sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, dok je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju jedan od korisnika.


Cjelokupni projekat sastoji se iz tri komponente i to:

I komponenta je regionalnog karaktera i ima za cilj izradu Strateškog Akcionog Plana. Regionalni plan za upravljanje vodama u slivu i hidrološki model za ranu najavu poplava biće urađeni kao djelovi ove komponente.

II komponenta će obezbjediti nabavku hidrometeorološke opreme za ZHMS. Ova komponenta uključuje i dva pilot projekta i Program malih grantova:

  • Projekat 1: Studija konceptualnog rješenja regulacije Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima
  • Projekat 2: Uticaj klimatskih promjena na podzemne vode u slivu Drine u Crnoj Gori
  • Program malih grantova će obezbjediti podršku opštinama, privatnicima i fizičkim licima za borbu protiv klimatskih promjena.
III komponenta ima za cilj podršku implementaciji projekta i administrativnoj proceduri.

Projektom je predvidjeno da Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju dobije 5 automatskih glavnih meteoroloških stanica, 15 padavinskih meteo stanica, mobilni dopler sistem za mjerenje protoka vode, 12 hidroloških stanica, kao i 4 žičare za vršenje hidrometrijskih mjerenja. Sve hidrološke i meteorološke stanice imaće GPRS sistem prenosa podataka, odnosno prenos podataka u realnom vremenu.

U cilju uspješne implementacije projekta, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je, preko Direkcije javnih radova, obezbijedio finansijska sredstva u iznosu od 110.000 eura za sprovodjenje infrastrukturnih radova neophodnih za instalaciju opreme. Infrastrukturni radovi su sprovodjeni tokom 2018.godine.

Nakon zavrsene tenderske procedure za izbor dobavljaca hidrometeoroloske opreme, Svjetska banka je prihvatila evalucioni izvještaj za nabavku opreme za unaprijeđenje hidrometeoroloških službi regiona u slivu Drine, za opremu za vršenje hidrometeoroloških mjerenja i osmatranja. Nakon toga, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je kao nosilac projekta u ime Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (korisnik projekta) 13. juna 2018.godine, potpisalo ugovor sa izabranim dobavljačima meteorološke i hidrološke mjerne opreme. Oprema je isporucena i instalacija iste se privodi kraju.
Ugovorena vrijednost opreme je sljedeca:

  • 171.771 EUR bez PDV-a (207.842,91 EUR, sa PDV-om)-za nabavku i instalaciju opreme za unaprijedjenje mreze meteoroloskih i padavinskih stanica. Dobavljac je njemacki proizvodjac “OTT HYDROMET GMBH”
  • 64.442,76 EUR bez PDV-a (77.975,74 EUR, sa PDV-om)-za nabavku i instalaciju opreme za unaprijedjenje hidroloskih stanica. Dobavljac je njemacki proizvodjac “OTT HYDROMET GMBH”
  • 31.798 EUR bez PDV-a (38.475,58 EUR, sa PDV-om)-za nabavku mobilnog dopler sistema za mjerenje protoka vode. Dobavljac je SEBA Hydrometric GmbH & Co.KG, NJemacka.

Projektom je takodje predvidjena i nabavka 4 žičare. Očekuje se objavljivanje tendera za izbor dobavljača za nabavku zičara.
Takođe, kroz projekat je planirana i nabavka najsavremenijeg softvera za obradu prikupljenih podataka (hidrološka baza podataka - WHISKY)