Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Sezonski izgled klime
 
Kroz izglede klime za jugoistočnu Evropu (SEECOF), izglede klime za Mediteran (MEDCOF) i za sjevernu Afriku (PRESANORD) Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju je uključen u obuku, izradu i testiranje sezonske prognoze za zimu i ljeto.
Takođe, kroz SEECOF, MEDCOF I PRESANORD evropski meteorološki centri (Meteo France Francuske, Roshydromet Rusije, UK Met-Office Ujedinjenog kraljevstva, ECMWF (Evrposki centar za srednoročnu prognozu vremena) u Engleskoj, RCC-CM (Regionalni centar Svjetske meteorološke organizacije za klimu – monitoring klime Regiona VI) u Njemačkoj, Internacionaln istraživački institute za klimu i društvo (IRI, USA), Nacionalni Centar za prognozu životne sredine (NCEP,USA), Virtuelni centar jugoistočne Evrope za klimatske promjene (SEEVCCC u Srbiji) zajedno sa Nacionalnim hidrometeorološkim službama doprinose uspešnosti realizacije izgleda klime preko relevantnih dokumenata i pružanjem njihovih naučnih smjernica i preporuka.
Za one nacionalne hidrometeorološke službe koje ne raspolažu sopstvenim modelom za sezonsku prognozu (poput ZHMS-a) razvijena je alatka CPT (Climate Prediction Tools, Simona Masona, na Internacionalnom istraživačkom institutu za klimu i društvo Univerziteta Kolumbije). Ova alatka podleže stalnim unapređivanjima na osnovu verifikacije,tj.ocjene tačnosti prethodno usvojenih sezonskih izgleda klime.
Izgledi klime se prate tokom trajanja sezone kako na mjesečnim tako i na dvonedjeljnim, sedmodnevnim i manjim vremenskim razmjerama.

Izgledi vremena za decembar-januar-februar (2017/2018)

U periodu od 20-24/11/2017 u Zagrebu je održan veliki skup relevantnih institucija povodom izrade sezonske prognoze za Mediteran, region jugoistočne Evrope i sjeverne Afrike, u organizaciji Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske.
Prognoza zime 2017/18 je zasnovana na izlazima iz dinamičkih modela, statističkih modela i poznatih telekonekcija klimatskih odlika velikih razmjera koje je priprmio MEDCOF-7 (sedmi Mediteranski forum za izlgede klime), a koji je takođe primjenjen i prilagođen regionu jugoistočne Evrope.
Analize sadašnjeg stanja pokretačkih faktora ukazuju na:
i. Prisustvo slabe La Ninje u tropskom dijelu Pacifika
ii. Prema prognozi je slaba La Ninja vrlo vjerovatni scenario za zimu 2017/18, pa se stoga može očekivati da će ona indirektno uticati i na razvoj pozitivne faze sjeverne atlantske oscilacije, a takođe i istočne Atlantske varijabilnosti.
Polazeći od ovih karakteristika stanja iznad Pacifika i sjevernog Atlantika, konsenzusom se došlo do slijedećih zaključaka:
i. Očekuje se topla zima – što znači da su vjerovatni izgledi za temperaturu vazduha iznad normale na Balkanskom poluostrvu, istočnom Mediteranu i dijelovima njegove unutrašnjosti, kao i u sjeveroistočnim dijelovima jugoistočne Evrope.
ii. Nesigurnosti u prognozi padavina su veće nego za temperaturu, ali izgledi ukazuju da će uslovi biti sušniji od prosijeka prvenstveno u južnim dijelovima Balkanskog poluostrva, duž obala istočnog Mediterana i centralnih i južnih obala jadranskog mora.
iii. Očekuju se i kratkotrajni prodori hladnog vazduha i padavina tokom decembra i januara, kao i nešto većih padavina tokom februara, o čemu će ZHMS pravovremeno obavještavati u saradnji sa klimatskim ekspertima WMO RA VI RCC (Regionalni centar svjetske meteorološke organizacije za region Evrope – RAVI).
Detaljnije informacije mozete naći na zvaničnom web sajtu MedCof-a (http://medcof.aemet.es/) i SEECof-a (http://www.seevccc.rs/?p=22).