Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Agrometeorologija
 
Agrometeorološki poslovi se u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju obavljaju od 1951. godine. Glavne aktivnosti se odnose na prikupljanje, unos i kontrolu podataka sa mreže agrometeorolških stanica, što podrazumijeva:
-Obradu, kontrolu i analizu podataka o temperaturama zemljišta, fenologiji i evapotranspiraciji.
-Izradu agrometeoroloških informacija, biltena i godišnjaka.
-Izradu i pružanje odgovarajućih informacija i usluga po zahtjevu korisnika:
*Izračunavanje meteorološkog indeksa opasnosti od šumskih požara.
*Izradu specifičnih agrometeoroloških informacija i prognoza za pojedina područja.
*Pružanje stručne pomoći korisnicima pri vršenju agrometeoroloških mjerenja.
Kada je agrometeorologija u pitanju Zavod raspolaže sa dvije operativne baze podataka i to: fenološkom bazom sa podacima sa 25 fenoloških stanica i bazom podataka o temperaturama zemljišta sa 11 agrometeoroloških stanica.
Fenološka baza sadrži podatke razvrstane u sedam osnovnih kategorija i to: voćarstvo, vinova loza, ratarstvo, šumsko drveće, biljne bolesti i štetočine, pčelarstvo i opšti poljski radovi.
Baza podataka o temperaturama zemljišta sadrži podatke o temperaturama na sedam dubina: 2, 5, 10, 20, 30, 50 i 100cm.

Najkasnije do desetog u mjesecu biće postavljani podaci o dnevnim temperaturama zemljišta na dubini od 5cm izmjerenim tokom prethodnog mjeseca na 6 do 10 lokacija u Crnoj Gori.
Prevucite mišem preko kružića koji označava grad