Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Agrometeorološki bilten
 
AGROMETEOROLOŠKI IZVJEŠTAJ
(zima 2018/19)

Zimu 2018/2019.godine okarakterisali su očekivani toplotni uslovi na većem dijelu teritorije Crne Gore. Nešto toplije od prosjeka bilo je na sjeveroistoku zemlje (Bijelo Polje, Berane, Rožaje) i na dijelu primorja (Budva, Bar). Srednja dnevna temperatura vazduha se kretala od -3,1°C na Žabljaku do 10°C u Budvi. Najniže temperature vazduha zabilježene su tokom prve polovine januara. Na jugu, u nižim predjelima, mrazevi su bili slabi do umjereni, dok su u ostatku zemlje, u višim predjelima i na planinama, mrazevi bili jaki do vrlo jaki. Na Žabljaku je na 2m visine izmjereno -20,6°C, a u Podgorici -3,1°C. Međutim, jaki mrazevi tokom zimskog perioda nijesu negativno uticali na stanje prezimljujućih poljoprivrednih kultura, koje su bile dobro pripremljene za zimu, a dodatno od izmrzavanja ih je zaštitio i formirani sniježni pokrivač prisutan u najhladnijim periodima. Takođe, u slojevima zemljišta u kojima se nalazi većina korjenovog sistema ozimih usjeva i višegosišnjih poljoprivrednih kultura nijesu zabilježene temperature koje bi mogle da ih ugroze. Ostvarena količina padavina tokom zimskog perioda iznosila je od 132mm u Bijelom Polju do 868mm na Cetinju, što je za veći dio Crne Gore količina manja od prosječne. Samo je na području Pljevalja zabilježen suficit padavina od 5%, dok je u ostalim krajevima zabilježen manji ili veći deficit. Najmanja ostvarena količina padavina tokom zime bila je u Budvi, svega 37% u odnosu na klimatsku normalu. U višim predjelima i na planinama snijeg je bilježen od decembra i njegova maksimalna visina od 96cm izmjerena je na Žabljaku 14. februara. U Podgorici je padao u januaru, gdje je izmjerena visina sniježnog pokrivača iznosila 7cm. Nakon zimskog perioda samo se za područje Pljevalja, Berana, Rožaja i Ulcinja može reći da zima nije imala sušni karakter. Sa aspekta potreba biljaka za zemljišnom vlagom, rezerve vlage su prisutne, međutim za uspješan razvoj na početku kretanja vegetacije dobro bi došle veće količine kišnih padavina početkom proljeća. Treba napomenuti da je najveću štetu poljoprivrednoj proizvodnji tokom ove zime, krajem februara, nanio jak sjeverni vjetar, koji je na području Podgorice, Danilovgrada i primorja oštetio ili uništio dobar dio plasteničke proizvodnje.

FEBRUAR 2019
NK
KOL
PV
PG
BR
UL
Temperatura vazduha oC
Tmax na 2m
15.1
14.5
14.5
19.1
19.1
19.0
Tmin na 2m
-6.1
-9.8
-9.0
-3.1
0.6
-0.3
Tsr na 2m
4.2
0.6
0.9
8.9
10.7
8.5
Tmin na 5 cm
-9.0
-11.0
-11.0
-5.0
-1.0
-4.0
Temperatura zemljišta oC
Tmax na 5 cm dubine
7.0
0.6
4.8
12.6
14.8
x
Tmin na 5 cm dubine
0.2
0.1
0.7
0.1
4.2
x
Tmax na 20 cm dubine
5.4
1.3
3.9
9.8
11.7
x
Tmin na 20 cm dubine
0.9
0.5
1.2
3.1
7.2
x
Padavine
Ukupna količina (mm)
132.0
118.0
58.0
89.0
47.0
58.0
Br.dana sa padav. (≥1mm)
8
13
13
6
5
5
Max visina snijega (cm)
0
49
25
0
0
0
Stanje tla (preovlađujuće)
1
snijeg
snijeg
0
0
0
             
---