Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Agrometeorološki bilten
 
AGROMETEOROLOŠKI IZVJEŠTAJ
(mart 2019)

Mart 2019.godine je protekao sa toplijim vremenom od uobičajenog, kao i sa izraženim deficitom padavina na većem dijelu teritorije Crne Gore. Srednja temperatura vazduha se kretala od 2°C do 14,5°C. Odstupanja od prosječnih vrijednosti su bila pozitivna u svim mjestima i iznosila su do 3,5°C. Obzirom na porast vrijednosti srednje dnevne temperature tokom trće dekade marta, u svim krajevima, došlo je do kretanja vegetacije i na višim nadmorskim visinama (trave i ozimice), dok su na manjim visinama vegetativnu aktivnost počele i višegodišnje kulture sa dubljim korjenovim sistemom. Početkom druge dekade desilo se zahlađenje, a bilo je i sniježnih padavina u centralnom i sjevernom dijelu zemlje, međutim, nijesu negativno uticali na poljoprivredne kulture koje su još uvijek bile u fazi zimskog mirovanja. Jutarnji mrazevi na 2m iznad tla javljali su se samo u višim planinskim predjelima i bili su većinom slabog intenziteta. Temperatura zemljišta je takođe imala iznadprosječne vrijednosti, pa se za ukupne toplotne uslove u martu može reći da su pogodovali razvoju poljoprivrednih kultura. Nedostatak padavina iz proteklih mjeseci nastavio se i u martu. Manji suficit je ostvaren samo u Rožajama (68mm), dok je deficit bio najizraženiji u Beranama (3mm). U Pljevljima je ukupno dospjela količina iznosila oko očekivane, dok je u svim drugim krajevima bilo sušno, do ekstremno sušno vrijeme. Kako je u Crnoj Gori već duže izražen manjak padavina, sadržaj vlage u zemljištu nije bio povoljan za uspješan početak vegetacije, što se posebno odnosilo na niže krajeve na jugu zemlje i na primorje. Zbog nedostatka padavina, posebno su trpjele poljoprivredne kulture sa plićim korjenovim sistemom, pa je kiša tokom aprila stigla u pravi čas i bar za neko vrijeme popravila stanje vlažnosti zemljišta. Poljoprivredni radovi na otvorenom su se uglavnom mogli obavljati željenom dinamikom, obzirom na duže beskišne periode.

MART 2019
NK
KOL
PV
PG
BR
UL
Temperatura vazduha oC
Tmax na 2m
21.6
19.3
21.6
26.3
23.0
24.7
Tmin na 2m
-2.8
-7.9
-5.4
2.2
6.1
1.4
Tsr na 2m
8.4
4.9
6.0
13.6
13.9
13.0
Tmin na 5 cm
-5.0
-12.0
-12.0
2.0
1.0
-3.0
Temperatura zemljišta oC
Tmax na 5 cm dubine
13.8
9.6
10.1
23.0
22.8
x
Tmin na 5 cm dubine
1.5
0.3
1.5
2.0
5.5
x
Tmax na 20 cm dubine
9.7
6.3
7.8
17.4
17.8
x
Tmin na 20 cm dubine
3.6
0.6
1.8
6.1
9.4
x
Padavine
Ukupna količina (mm)
22.5
58.2
40.4
28.9
16.3
10.0
Br.dana sa padav. (≥1mm)
6
6
7
4
4
6
Max visina snijega (cm)
2
37
24
0
0
0
Stanje tla (preovlađujuće)
1
snijeg
1
0
0
0
             
---