Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Agrometeorološki bilten
 
AGROMETEOROLOŠKI IZVJEŠTAJ
(maj/jun 2020)

Maj 2020.godine obilježilo je malo toplije vrijeme od prosječnog. Pozitivna odstupanja temperature vazduha u odnosu na klimatsku normalu iznosila su od 0,7°C (Nikšić), do 2,5°C (Bar). Minimalne temperature vazduha nijesu imale vrijednosti koje bi ukazivale na njihov negativni uticaj na poljoprivredne kulture. Nakon sušnog aprila u cijeloj zemlji, u maju je došlo do značajnijeg priliva padavina i povećanja vlažnosti zemljišta u sjevernim, nekim središnjim krajevima, kao i na području Podgorice. Suficit padavina zabilježen je samo u Pljevljima, dok je u ostalim krajevima padavina bilo manje od prosjeka. Njihov najveći nedostatak ispoljio se na primorju (Budva, Bar, Ulcinj), gdje je zbog veće isušenosti zemljišta bilo neophodno početi sa navodnjavanjem poljoprivrednih kultura.

Nadalje tokom juna, kiša je često padala u svim krajevima, a posebno tokom prve i druge dekade. Međutim, iako je broj kišnih dana bio oko prosječnog broja, ukupna količina kiše iznosila je ispod prosjeka za ovaj mjesec. Samo je na području Pljevalja, kao i u maju, zabilježen manji suficit padavina, dok je u ostalim krajevima ukupna količina padavina bila znatno ispod prosječne, što je za posljedicu imalo dalje isušivanje zemljišta. U uslovima razvoja zemljišne suše tokom juna, voćke i vinova loza zahvaljujući dubljem korjenovom sistemu još uvijek nijesu značajnije “patile” zbog nedostatka padavina, dok je poljoprivredne kulture sa plićim korjenovim sistemom bilo neophodno redovno navodnjavati. Nestabilno vrijeme u junu pratile su nešto niže temperature vazduha i zemljišta (niže od prosjeka za oko 1°C). Najhladnije je bilo tokom prve dekade kada se u planinskim krajevima temperatura vazduha na 5cm iznad tla spuštala do 0°C(Pljevlja), zbog čega je bilo moguće nastajanje određenih šteta na jednogodišnjim poljoprivrednim kulturama. Takođe, zbog ukupno hladnijeg vremena tokom prvih deset dana juna, rast i razvoj svih gajenih kultura bio je usporen. U drugoj dekadi je bilo toplije, a krajem mjeseca je došlo da naglog i značajnog otopljenja u svim krajevima zemlje.

Tokom maja i juna postojali su vremenski uslovi koji su odgovarali razvoju biljnih bolesti i korova i bilo je neophodno sprovoditi odgovarajuće zaštitne mjere, međutim veći broj kišnih dana često je ometao, otežavao i prekidao izvođenje ovih mjera, kao i svih drugih poljoprivrednih radova na otvorenom.

Na osnovu analize preovlađujućih agrometeoroloških uslova tokom maja i juna, zaključak je da oni nijesu bili najpogodniji, ali i da nijesu u značajnijoj mjeri mogli loše uticati na poljoprivrednu proizvodnju i visinu ovogodišnjih prinosa , što potvrđuju i izvještaji poljoprivrednih proizvođača sa terena.

JUN 2020
NK
KOL
PV
PG
BR
UL
Temperatura vazduha oC
Tmax na 2m
30.0
29.0
31.0
36.0
31.0
30.0
Tmin na 2m
6.6
4.4
4.6
11.9
13.8
10.3
Tsr na 2m
17.6
15.3
16.6
23.3
22.4
21.7
Tmin na 5 cm
4.0
1.0
0.0
10.0
9.0
9.0
Temperatura zemljišta oC
Tmax na 5 cm dubine
32.4
x
24.7
41.4
42.4
x
Tmin na 5 cm dubine
11.7
x
12.6
16.1
15.3
x
Tmax na 20 cm dubine
24.6
x
22.4
34.0
31.7
x
Tmin na 20 cm dubine
12.9
x
13.9
17.6
21.0
x
Padavine
Ukupna količina (mm)
55.3
68.5
108.9
46.7
16.2
9.1
Br.dana sa padav. (≥1mm)
12
15
19
10
6
6
Max visina snijega (cm)
0
0
0
0
0
0
Stanje tla (preovlađujuće)
1
1
2
0
0
0
             
---