Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Meteorologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
Primijenjena meteorologija
 
   Primijenjena meteorologija predstavlja primjenu meteorologije u praksi prateći naučno-stručne prihvaćene metode.
   Neke od oblasti koje obuhvata su: dinamička meteorologija, modifikacija vremena, satelitska meteorologija, radarska meteorologija, procesi u graničnom sloju atmosfere, zageđenje vazduha u okviru meteorologije, agrometeorologija, šumarska meteorologija, primijenjena meteorologija u inženjerstvu, primjena meteoroloških numeričkih modela, primijenjena klimatološka istraživanja u vezi izdavanja klimatskih informacija za donosioce odluka, procjene uticaja klimatskih promjena, sezonski izgledi klime, ranjivost i rizici od klimatskih promjena, gradska i lokalna klima...