Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

HMZ Crne Gore :: Ekologija

AktuelnostiPublikacije

Interactive

Kontakt Forum
IPA JASPPer (Hr-CG)
 


Jedan od šest odobrenih projekata iz IPA prekograničnog programa Hrvatska - Crna Gora je projekat Hrvatskog hidrografskog instituta i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore pod nazivom:

“Joint Actions for Sea Pollution Prevention”-JASPPer
(Zajedničke aktivnosti za prevenciju zagađenja mora)


Opšti cilj projekta je doprinijeti smanjenju zagađenja Dubrovačko-neretvanskog i crnogorskog akvatorijuma, uspostavljanje saradnje među institucijama nadležnim za zaštitu životne sredine i kulturnog nasljeđa, sprovođenjem zajedničkih programa, edukacijama, prenosom znanja i aktivnostima u cilju jačanja svijesti.

Specifični cilj projekta je stvaranje preduslova za dugoročnu saradnju nadležnih i stručnih institucija u pograničnom području za zajedničko planiranje održivog upravljanja otpadnim vodama u priobalju.

Očekivani rezultati projekta su:
1. Uspostavljanje modela za praćenje i otkrivanje prekograničnih parametara zagađenja nastalih oko ispusta otpadnih voda
2. Stvaranje preduslova za institucionalnu saradnju na dugoročnom zajedničkom monitoringu i upravljanju otpadnim vodama.
3. Jačanje kapaciteta stručne javnosti u polju monitoringa kvaliteta mora i prekograničnim efektima upravljanjem otpadnim vodama.
4. Jačanje svijesti šire javnosti u pograničnim područjima o značaju i prednostima prekogranične saradnje u zaštiti mora i prevenciji zagađenja.

„Zajedničke aktivnosti za prevenciju zagađenja mora “ - JASPPer- je IPA projekat iz komponente II- Prekogranična saradnja, mjera 1.1.-Zajedničke mjere za zaštitu životne sredine, prirode i kulturne baštine).

Projekat se realizuje u saradnji sa hrvatskim Hidrografskim Institutom iz Splita, kao funkcionalnim vodećim partnerom i Univerzitetom u Dubrovniku – Institut za more i priobalje. Crnogorski partneri na projektu su Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore kao vodeći partner sa crnogorske strane i Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora-Kotor.

Ukupna vrijednost projekta je 598.339,17 €. Od tog iznosa hrvatskim partnerima pripada 251.327,49 € EU bespovratne pomoći, dok crnogorski partneri imaju iznos od 254.541,00 € EU bespovratne pomoći. Regija koju projekat obuhvata je Dubrovačko-neretvanska županija i crnogorsko primorje (opštine: Konavle, Herceg Novi, Kotor i Tivat).
Predviđeno trajanje projekta JASPPer je 24 mjeseca, (05.2013.-05.2015).

Aktivnosti:

2013-april (svečana konferencija)
2013-jun (sastanak u Dubrovniku)
2013-novembar (sastanak projektnog tima)
2013-novembar (predavanje u Kotoru)
2013-novembar (obuka lokalnih institucija)
2013-decembar (saopštenje za medije)
2013-decembar (zapisnik 1)
2013-decembar (zapisnik 2)
2014-januar (zapisnik 3)
2014-april (zapisnik 4)
2014-jun (zapisnik 5)
2014-jun (zapisnik 6)
2014-jul (sastanak u Ohridu)
Tender-objasnjenje (Tender-Clarification)
2014-septembar (Jaspper u medijima)
2014-septembar (Informacija za medije)
2014-oktobar (Informacija za medije)
2014-decembar (zapisnik 7)
2014-decembar (zapisnik 8)
2015-januar (Informacija za medije)
2015-februar (Informacija za medije)
2015-mart (Informacija za medije)
2015-mart (Informacija za medije)
2015-april (Informacija za medije)
Brošura
Završna konferencija
Memorandum o razumijevanju
Studija uticaja otpadnih voda
---

Linkovi:
Prekogranična saradnja Hrvatska - Crna Gora
Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore
Hrvatski hidrografski institut
Institut za biologiju mora, Kotor
Institut za more i priobalje, Dubrovnik