Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

20.09.2019.
Temperatura mora u 14h

Herceg Novi: 24Petrovac: 24Ulcinj: 22Bar: 22

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
3. Nov 2009.
Nova mjerna oprema

Hidrometeorološki zavod je prateći razvoj tehnologije i svjestan značaja hidrometeoroloških podataka i informacija za razvoj društva u cjelini, nastavio sa modernizacijom opreme i mjerenja:

- Na pritokama glavnih slivova Morače, Ćehotine i Ibra montirano je 8 automatskih hidroloških stanica. Projekat je realizovan za potrebe izgradnje budućih malih hidro-elektrana i finansiran je od strane UNDP-a, u vrijednosti od oko 85.000 €.
- Na rijeci Bojani postavljen je SLD (Side Looking Dopler) instrument, koji služi za mjerenje proticaja. Instrument ovog tipa je postavljen po prvi put ne samo u Crnoj Gori, već i na Balkanu. SL Dopler, vrijednosti 25.000 €, dobijen je iz projekta ADRICOSM STAR.
- Na rijeci Morači postavljena je multi-parametarska sonda, za mjerenje kvaliteta vode, sa ukupno 9 parametara. Sonda je postavljena u dijelu toka iznad Vezirovog mosta.
Category:Aktuelnosti