Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

22.03.2019. Visina snijega u 7h
(u cm)

ZABLJAK: 41

22.03.2019.
Temperatura mora u 13:00h

Bar: 16Budva: 15Ulcinj: 15Petrovac: 15Herceg Novi: 14

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
22. Mar 2009.
Prezentacija projekta „Uređenje režima voda Skadarskog jezera i rijeke Bojane“

Povodom Svjetskog dana voda 22.marta, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizovala je promociju II faze naučno-istraživačkog projekta „Uređenje vodnog režima Skadarskog jezera i rijeke Bojane“, koji se realizuje u okviru zajedničkog projekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Albanske akademije nauka.

Batimetrijska i geodetska mjerenja Skadarskog jezera i rijeke Bojane, koji su po prvi put urađeni od strane Hidrometeoroloških zavoda Crne Gore i Albanije, su preduslov za racionalno korišćenje Skadarskog jezera i rijeke Bojane, kao i za buduća istraživanja na ovom području. Dakle, realizacijom ovog projekta hidrološke službe Crne Gore i Albanije dale su značajan doprinos budućem uređenju i upravljanju zajedničkim vodnim sistemima.
Na promociji, u Akademiji nauka i umjetnosti Crne Gore govorili su: Akademik Milinko Šaranović, koordinator projekta u CANU; mr Luka Mitrović, direktor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore; prof.dr Mitar Čvorović, Građevinski fakultet i prof. dr Goran Sekulić, Građevinski fakultet.

Projekat batimetrije Skadarskog jezera trajao je tokom čitave 2008.godini, u skladu sa dinamikom Projekta, a na njegovoj realizaciji učestvovala je ekipe Hidrološkog sektora - i Sektora za hidrografiju i okeanografiju Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore.

Category:Aktuelnosti