Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

21.09.2017.
Temperatura mora u 13:00h

Budva: 24Petrovac: 23Bar: 23Herceg Novi: 23Ulcinj: 22

Interactive

Kontakt Forum

PLIMA I OSEKA

Prognoza za Luku Bar Plima i osjeka

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
27. Nov 2007.
60 godina HMZ Crne Gore

Hidrometeorološki zavod Crne Gore je osnovan 23. juna 1947. godine odlukom Vlade Narodne Republike Crne Gore, a sa radom je počeo 20. decembra iste godine.

Povodom 60-godišnjice hidrometeorološkog zavoda biće promovisana monografija "Klima Podgorice" i publikacija posvećena šezdesetogodišnjem osmatranju, mjerenju, prikupljanju i obradi podataka kao i prognozi u hidrologiji i meteorologiji.
Ova godina će biti upamćena i kao godina intenzivne međunarodne aktivnosti HMZ. Crna Gora je 5. januara postala 188. član Svjetske meteorološke organizacije, a 5. novembra i pridruženi član Evropskog centra za srednjeročnu prognozu vremena.
Sjedište hidrometeorološkog zavoda je premješteno u novu zgradu, a meteorološka stanica u Herceg Novom i u novu zgradu i na novu lokaciju (Igalo).
Završen je rad na umrežavanju automatskih meteroloških stanica (GPRS), a takođe i master plan dizajniranja i modernizovanja mreže hidroloških stanica u Crnoj Gori.
Category:Aktuelnosti