Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

30.11.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 18Herceg Novi: 18Bar: 17Ulcinj: 16

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
17. Mar 2020.
Svjetski dan meteorologije

Svjetski dan meteorologije se obilježava svake godine 23.marta, sa ciljem podsjećanja na datum, kada je 1950.godine stupila na snagu Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji. Konvencija o SMO prikazuje esencijalnu kontribuciju, koju nacionalne meteorološke i hidrološke službe imaju u obezbjeđivanju sigurnosti i blagostanja u društvu, a obilježava se svake godine, adekvatnim aktivnostima širom svijeta. Teme koje se odabiraju za Svjetski dan meteorologije, reflektuju glavna pitanja, koja se odnose na vrijeme, klimu i vode.

Ove godine Svjetski dan meteorologije i Svjetski dan voda, dijele istu temu – Klima i voda.

Poruka Generalnog sekretara Svjetske meteorološke organizacije Petteri Taalasa
povodom Svjetskog dana meteorologije 2020.


Svježa voda je vitalna za život. U prosjeku, ljudsko biće ne može preživjeti duže od 3 dana bez vode. Voda je esencijalna za proizvodnju hrane, gotovo svih naših dobara i usluga, kao i za životnu sredinu u cjelini.

Svijet se danas suočava sa sve većim izazovima, kao što su vodeni stres, poplave i suše, nepristupačnost čistim izvorima vode. Postoji hitna potreba za poboljšanjem prognoza, monitoringa i upravljanja vodama i rješavanju problema dostupnosti prevelike, premale ili previše zagađene vode.

Svjetski meteorološki dan i Svjetski dan voda 2020., samim tim dijele istu temu: Klima i voda. Tema je sa fokusom upravljanja klimom i vodom na koordinisan i održiv način, jer su one neraskidivo povezane. Klima i voda, leže u srcu globalnih ciljeva održivog razvoja, klimatskih promjena i redukcije rizika.

Ruku pod ruku sa UN vodama i drugim ključnim UN partnerima, SMO će raditi na jačanju implementacije i ubrzavanju dostizanja održivog razvojnog cilja 6, koji se fokusira na čistoj vodi i sanitarnoj zaštiti.

Voda je jedna od najdragocjenijih vrijednosti 21-vog vijeka. Nacionalne meteorološke i hidrološke službe biće u središtu napora „brojimo svaku kap, jer se svaka kap računa“.

Count every drop, every drops counts
Category:Aktuelnosti