Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

20.08.2017.
Temperatura mora u 13:00h

Herceg Novi: 26Bar: 26Petrovac: 25Budva: 25Ulcinj: 24

Interactive

Kontakt Forum

PLIMA I OSEKA

Prognoza za Luku Bar Plima i osjeka

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
23. Jan 2007.
Crna Gora članica SMO

Crna Gora je 5.januara 2007. postala punopravna članica Svjetske meteorološke organizacije

Svjetska meteorološka organizacija (SMO) je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija u čije članstvo je Crna Gora stupila kao 188 članica (država i teritorija).
Međunarodna meteorološka organizacija, osnovana 1873., je u Svjetsku meteorološku organizaciju prerasla 1950., da bi od 1951. postala specijalizovana agencija Ujedinjenih Nacija za meteorologiju (vrijeme i klimu), operativnu hidrologiju i povezane geofizičke nauke.
Category:Aktuelnosti