Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

30.11.2020.
Temperatura mora u 14h

Budva: 18Herceg Novi: 18Bar: 17Ulcinj: 16

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
20. Dec 2018.
71 godina rada Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju

Na današnji dan 1947.godine, Vlada NRCG je donijela Uredbu o formiranju Hidrometeorološke službe u Crnoj Gori. Hidrometeorološka uprava je tokom godina mijenjala i dopunjavala nadležnosti i sektore rada, a sadašnji Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju formiran je u skladu sa Uredbom o organizaciji i radu državnih organa Vlade Crne Gore, 1. jula 2012. godine.

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju se sastoji od 6 sektora, 2 odjeljenja i jedne službe, sa ukupno 135 sistematizovanih radnih mjesta. S obzirom na multidisciplinarnost sektora, aktivnosti koje se sprovede u sektorima ponaosob su različite, ali sa istim ciljem, da rezultati rada budu pravovremeni i pouzdani i na najbolji način odgovore brojnim zahtjevima, velikog broja korisnika.

Brojni nacionalni i međunarodni projekti doprinose daljem razvoju Zavoda i njegovih stručnih i tehničkih kapaciteta, pa je danas tokom press konferencije predstavljen jedan dio projekata koji su se sproveli tokom 2018. i koji će se sprovoditi u narednih par godina.

Jedan od projekata koji je danas predstavljen je „Nepogode ne poznaju granice“, čiji je cilj jačanje kapaciteta institucija i službi, koje se bave zaštitom i spasavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava. Projekat u Crnoj Gori sprovode FORS Montenegro i Direktorat za vanredne situacije, a Zavod je dobio opremu za numeričku prognozu, koja će doprinijeti bržem i efikasnijem prognoziranju meteoroloških nepogoda. O projektu su govorili predstavnik FORS Montenegra i direktor Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Luka Mitrović.

Brojni drugi projekti čekaju angažovanje stručnih službi Zavoda i njihovu realizaciju:

  • “Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu”, koji se sprovodi u CG, Srbiji, Bosni i Hercegovni, a finansira iz sredstava Svjetske banke;

  • IPA INTERREG projekat DriDanube, Drought Risk in the Danube Region- Rizik od suše u regionu Dunava.
    Cilj projekta je da se omogući preciznije i efikasnije rano upozorenje na sušu i da se promjeni uglavnom privremeni u pro-aktivni odgovor na sušu, koji je zasnovan na procedurama upravljanja rizikom. Jačaće se saradnja između svih relevantnih institucija kako bi se razvila kultura pripravnosti širom regiona Dunava.

  • Realizovan zajednički projekat CG, Srbije, Slovenije, Hrvatske i BiH „Sava FFWS (Flood Forecasting and Warning System“), u saradnji sa Savskom komisijom, a pod finansijskim pokroviteljstvom Svjetske Banke. Rezultat projektnih aktivnosti je savremeni hidrološki model, koji će služiti za razvoj sistema upozorenja na moguće poplave u slivu rijeke Save;

  • „Adaptacija na klimatske promjene u prekograničnom upravljanju rizikom od poplava za Zapadni Balkan“, finansiran od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a realizovan od strane GIZ-a, sa ciljem poboljšanja prekograničnog upravljanja rizikom od poplava i bolje razmjene informacija i podataka između učesnika projekta;

  • IPA CBC Italija, Crna Gora i Albanija „3 WATCH OUT –trilateralni model civilne zastite“, između Direktorata za vanredne situacije, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine i ZHMS-a;

  • Nastavak realizacije IPA projekta „Jačanje kapaciteta za upravljanje kvalitetom vazduha u Crnoj Gori“, čiji cilj je formiranje moderne stanice za praćenje prekograničnog zagađenja vazduha prema EMEP programu.


  • Category:Aktuelnosti