Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 

20.09.2019.
Temperatura mora u 14h

Herceg Novi: 24Petrovac: 24Ulcinj: 22Bar: 22

Interactive

Kontakt Forum
Tenderi i javne nabavke

AMS

Automatske
meteoroloske stanice AMS
 
31. Oct 2006.
Saradnja sa HMZ Republike Srpske

Direktori Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, Dr Drago Trkulja i Mr Luka Mitrović potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji dva Zavoda.

U cilju unapređenja saradnje Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore u naučnim i tehničkim oblastima meteorologije, hidrologije i zaštite životne sredine, u Trebinju je 27.10.2006. godine potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji ova dva Zavoda.

Ovim sporazumom stane potpisnice su dogovorile razmjenu podataka, informacija, upozorenja, kao i saradnju na projektima od zajedničkog interesa.
Jedan od prvih koraka će biti hidrološki projekat numeričkog modeliranja dotoka u akumulaciju, koji će predstavnici Hidroloških sektora oba Zavoda izvesti u slivu rijeke Trebišnjice.
Category:Aktuelnosti