Sistem ranog upozorenja na poplave u slivu rijeke Drim

Rijeka Drim predstavlja dugački sliv lociran na prostoru zapadnog Balkana, od međunarodnog značaja, s obzirom da se pruža na teritorijama četiri zemlje: Albanije, Crne Gore, Makedonije i Kosova. Sliv rijeke Drim pokriva teritoriju od oko 20,380 km². Rijeke u Crnoj Gori koje pripadaju ovom slivu su Morača i Zeta, sa velikim uticajem na Skadarsko jezero, koji dijele Crna Gora i Albanija i njegovo izazni dio, rijeku Bojanu.

Sliv rijeke Drim je u poslednjim godinama bio pod uticajem nekoliko poplava, sa značajnim uticajem na ljude u ugroženim područjima, iz čega je proistekla potreba za bližom saradnjom između država koje dijele ovaj sliv. Poplave 2010.godine su posebno uticale na veliki broj ljudi u Crnoj Gori i Albaniji. Države su preduzele korake u jačanju prekogranične saradnje za upozorenja na poplave, u uspostavljanju sistema prekograničnog upozorenja. Glavne institucije uključene u sistem upozorenja su nacionalne hidrometeorološke službe Albanije, Kosova, Makedonije i Crne Gore. Osnovni elementi ranog sistema upozorenja na poplave su razmjena hidro-meteoroloških real-time podataka, omogućavajući preko-granične i nacionalne prognoze poplava. Uspostavljanje ranog sistema upozorenja na poplave u slivu Drima je omogućeno kroz projekat „Adaptacije na klimatske promjene u zapadnom Balkanu“, finansiranom od strane Njemačke Vlade i implementiran od strane GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Sprovedene aktivnosti počev od septembra 2012.godine su:okrugli sto o upostavljanju ranog sistema upozorenja na poplave; studija procjene za identifikaciju nedostataka i potreba za uspostavljanje ranog sistema najave na poplave; projektovanje hidro-meteorološke mreže za obezbjeđivanje real-time podataka; razvoj specifikacija za opremu, nabavka opreme, priprema lokacija, instalacija stanica i IT sistema; kreiranje hidrološkog modelaza rječni sliv; studijska posjeta Njemačkoj; studijske posjete u okviru sliva; kampanje mjerenja. Kroz projekat, u Crnoj Gori, ukupno je 10 stanica nadograđeno ili obnovljeno i sada obezbjeđuje real-time (pravovremene) podatke.


GIZ logo

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore

Username:

Password: