METEOROLOGIJA > Temperatura, padavine, vjetar...

Radari i radarska meteorologija

<< < (2/6) > >>

zec:
NEUREĐENE VIŠECELIJSKE OLUJE

Celije ovog tipa uočavaju se u
danima kada se pravac vetra naglo
menja sa visinom, a brzina vetra je
velika na svim visinama. Oblačni sistem takođe skreće od vodeće struje, a konvektivne celije mogu nastati u bilo kom delu oblačnog sistema i imaju različit pravac i brzinu premeštanja. Ovde je teško
predvideti mjesto stvaranja novih celija i razlikovati stare od mladih. Treba napomenuti da je gadjanje
raketama na ovakve celije
najsloženiji slučaj djelovanja u odbrani odgrada, jer
se ne može predvideti mesto
stvaranja novih celija, a mogu i u većini slučajeva imati različite pravce i brzine premeštanja.

zec:
SLABO ORGANIZOVANE VIŠECELIJSKE OLUJE

Ovakvi oblaci se razvijaju u danima sa jednolikom promenom po visini i
pravcu i sa znatnim vrednostima
brzine vetra na svim nivoima u relativno suvoj vazdusnoj masi u
prizemnom sloju. Oblačni sistem sastoji se iz manjeg broja konvektivnih celija (2-3) koje se premeštaju u pravcu vodeće struje ili nešto desno od nje, sve ili većina celija nastaje i raspada se istovremeno, konvektivne celije imaju relativno male promere, ali znatnu visinu (9-11 km), nagnuti oblik na RHI ekranu i kreću se paralelno jedna sa drugom u
jednom pravcu. Ovi oblaci javljaju se relativno retko, slabi su, a pojava
grada kod njih se veoma retko javlja ili je uopste nema.

zec:
STRUKTURA RADARSKIH ODRAZA I DINAMIKA RAZVOJA SUPERCELIJSKIH OLUJA:

Ovaj konvektivni oblak ima
jednostaničnu strukturu, a radarski
odraz je kružnog ili eliptičnog oblika sa horizontalnim dimenzijama 20-50 km (u srednjoj vrednosti) i visinom od 12 do 15 km, pa i većom. Ovaj0oblak ima na desnom boku prostranu zonu (5 do15 km) snažne uzlazne struje (20-40 m/s) koja se probija do 10 km visine. To je na snimku područje slabog
radarskog odraza koje je ograničeno sa gornje strane svodom snažnog radarskog odraza, nakovnjem radarskog odraza na frontalnom delu i delu desnog boka, zatim odrazom visokog gradijenta reflektovanog
signala i izraženim prednjim delom u obliku kuke ili priveska (HOOK odraz) koja obuhvata i prizemni sloj.
Na nižim visinama na zadnjojj desnoj strani oblaka ta pojava kuke ili priveska se proteže u desno od
smera kretanja oluje. Samo područje uzlazne struje se premešta paralelno sa gradonosnim
jezgrom i to konstantnom brzinom 25 do 50 km/h. U momentu
maksimalnog razvoja supercelije u
radijusu od nekoliko desetina
kilometara zapaženo je da se druge
celije ne stvaraju. Supercelijski
oblak ima dugi životni ciklus trajanja od 1 do 6 sati pa i više, a praćen je
katastrofalnom haha pojavom
grada,pa i tornada .Oblak je
širine 10 do 15 km i dužine nekoliko
desetina kilometara, a ponekad i 100 km. Uzlazna struja skreće u pravcu levog boka i skreće silaznu vazdusnu struju na visini njenog stvaranja. Tako se prostorno razgraničava oblast uzlazne
struje i padavinske zone (silazne struje) što isključuje mogućnost gušenja ili narušavanja uzlazne struje padavinskom zonom, a to osigurava stabilnost procesa održavanja života supercelije. Inače, evolucija supercelije se sastoji od faze rasta, zrele faze i faze raspadanja. Do razvoja nove
supercelije dosta retko može doći 1
do 2 sata kasnije i to 40 do 70 km
južnije od prethodno stvorene supercelije. Brzina premeštanja takve nepogode u srednjoj vrednosti je 20 do 40 km/h,
ali su bile i zabležene brzine u
pojedinim situacijama bliske i 100 km/ h.

zec:
TORNADO...
Tornado je "ciklon" malih dimenzija, promera 15 - 30 km, i pojavljuje se na zadnjoj desnoj strani supercelije; to je retka pojava za naše područje. Pojačani odraz kojipredstavlja tornado, spušta se sa srednjih visina ka bazi oblaka. Odraz u obliku  kuke (hook) javlja se uz dobro razvijene supercelije na njihovoj zadnjoj strani. Jacina odraza uz koji se javlja oblik kuke je ekstremno jak, preko 65 dBZ. U slučaju vrlo intenzivne ciklonalne cirkulacije na ekranu se pojavljuje oblik ptičje glave i V izreza koji potsticu pojavu tornada, a na mestu same pukotine moguća je jak grad  Prilikom razmatranja visine odraza i podataka RHI ekrana valja imati na umu pojave kao što su abnormalno širenje snopa,
širinu snopa, činjenicu da optički i
radarski izmereni vrh odraza nisu isti. Može se očekivati grad iz celija koje dosežu do tropopauze i jak grad s mogućnošću tornada iz odraza koji probijaju tropopauzu za više od 500 metara, a bitno je i vreme trajanja proboja tropopauze. Takozvani BWER (buonded weak echo region) je područje unutar odraza na RHI ekranu gde je signal veoma slab, ili ga nema. To je, ustvari, vertikalni presek odraza
u obliku kuke (na PPI ekranu). Iznad toga je nakovanj koji je povezan sa pojavom grada i jakog vetra.

zec:
Tekst su napisali Hrvatski meteorolozi.Sada sledi tekst koji sam ja kucao. :-)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version