Author Topic: Automatska stanica Masline (Podgorica)  (Read 11366 times)

Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #25 on: February 05, 2020, 01:32:19 »
Podaci za Januar 2020 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #26 on: March 04, 2020, 00:29:13 »
Podaci za Februar 2020 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #27 on: April 09, 2020, 03:06:56 »
Podaci za Mart 2020 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #28 on: May 08, 2020, 18:42:11 »
Podaci za April 2020 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #29 on: June 01, 2020, 02:48:14 »
Podaci za Maj 2020 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #30 on: July 01, 2020, 00:53:25 »
Podaci za Jun 2020 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #31 on: August 04, 2020, 15:04:09 »
Podaci za Jul 2020 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #32 on: September 03, 2020, 15:22:40 »
Podaci za Avgust 2020 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #33 on: October 01, 2020, 01:19:16 »
Podaci za Septembar 2020 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #34 on: November 01, 2020, 02:21:54 »
Podaci za Oktobar 2020 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #35 on: December 01, 2020, 00:36:32 »
Podaci za Novembar 2020 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #36 on: January 02, 2021, 01:03:40 »
Podaci za Decembar 2020 :

(podaci su do 26 decembra kada se desio kvar uslijed promjene rutera.
Pretpostavka da  fali  otprilike 200litara vodenog taloga)

Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #37 on: February 01, 2021, 17:00:31 »
Podaci za Januar 2021 :

Podaci od 1 do 13 januara nisu zabiljezeni uslijed kvara kao i prvi minuti pocetka rada stanice nakon kvara jer je izmjerena sobna temperatura. Nisu validni zabiljezeni rezultati pred ponoc  12. januara  (svi rezultati),   i nakon ponoci,  13. januara - prvih 20 minuta mjerenja
(Pretpostavka da u tih prvih 12 dana stanica nije zabiljezila  oko 100 litara vodenog taloga)

Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #38 on: March 03, 2021, 00:25:10 »
Podaci za Februar 2021 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #39 on: April 01, 2021, 00:53:08 »
Podaci za Mart 2021 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #40 on: May 01, 2021, 03:46:19 »
Podaci za April 2021 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #41 on: June 04, 2021, 03:29:33 »
Podaci za Maj 2021 :

Wunderground sajt nije biljezio podatke od 11 do 20 maja tako da te podatke nije uzeo u obzir za mjesec maj. Statistiku  sam "krpio" sa ukupnom statistikom sa  Ambient weather-a koja, naravno pokriva i taj period i koja je kompletna.(nalazi se na dnu izvjestaja ,klik na sliku za uvelicati)


Wunderground sajt nije biljezio podatke od 11 do 20 maja tako da te podatke nije uzeo u obzir za mjesec maj. Statistiku  sam "krpio" sa ukupnom statistikom sa  Ambient weather-a koja, naravno pokriva i taj period i koja je kompletna.(nalazi se na dnu izvjestaja-klik na sliku za uvelicati)

Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #42 on: July 01, 2021, 01:10:08 »
Podaci za Jun 2021 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #43 on: August 01, 2021, 02:10:23 »
Podaci za Jul 2021 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #44 on: September 01, 2021, 15:29:12 »
Podaci za Avgust 2021 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #45 on: October 01, 2021, 15:54:02 »
Podaci za Septembar 2021 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #46 on: November 01, 2021, 14:24:43 »
Podaci za Oktobar 2021 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #47 on: December 03, 2021, 14:45:15 »
Podaci za Novembar 2021 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #48 on: January 01, 2022, 18:12:51 »
Podaci za Decembar 2021 :
Offline vanja

 • Urednik
 • Sr. Member
 • *
 • Posts: 3984
 • 🔵⚪💙⚪🔵
Re: Automatska stanica Masline (Podgorica)
« Reply #49 on: February 01, 2022, 01:47:46 »

Podaci za Januar 2022 :