Author Topic: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013  (Read 14845 times)

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #25 on: December 28, 2012, 15:12:39 »
« Last Edit: January 02, 2013, 19:08:46 by Krivi »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #26 on: December 29, 2012, 21:01:27 »
« Last Edit: January 02, 2013, 19:07:24 by Krivi »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #27 on: December 30, 2012, 20:40:53 »
« Last Edit: January 02, 2013, 19:06:12 by Krivi »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #28 on: December 31, 2012, 14:49:47 »
« Last Edit: January 11, 2013, 00:09:33 by Krivi »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #29 on: December 31, 2012, 15:57:07 »
Svakog mjeseca ću postavljati grafike koji će pokazivati visinu sniježnog pokrivača za taj mjesec.

Decembar 2012   :81:"Napomena: Za Njeguše i Danilovgrad su nezvanični podaci, dok je maksimalna visina sniježnog pokrivača u Mojkovcu izmjerena u 13 časova.Pojedinačno po gradovima:Najveći sniježni pokrivač: 103 cm (12. decembar)
Najmanji sniježni pokrivač: 5 cm (3. decembar)
Najveći porast sniježnog pokrivača: s 28 na 74 cm; +46 cm (8. na 9. decembar)
Najveći pad sniježnog pokrivača: s 98 na 80 cm; -18 cm (14. na 15. decembar)
Dani s sniježnim pokrivačem: 29Najveći sniježni pokrivač:75 cm (12. decembar)
Najmanji sniježni pokrivač: 2 cm (3. decembar)
Najveći porast sniježnog pokrivača: s 24 na 47 cm; +23 cm (8. na 9. decembar)
Najveći pad sniježnog pokrivača: s 56 na 44 cm; -12 cm (15. na 16. decembar)
Dani s sniježnim pokrivačem: 29Najveći sniježni pokrivač:48 cm (12. decembar)
Najmanji sniježni pokrivač: 2 cm (4. decembar)
Najveći porast sniježnog pokrivača: s 22 na 40 cm; +18 cm (10. na 11. decembar)
Najveći pad sniježnog pokrivača: s 42 na 35 cm; -7 cm (15. na 16. decembar)
Dani s sniježnim pokrivačem: 28Najveći sniježni pokrivač: 60 cm (12. decembar)
Najmanji sniježni pokrivač: 1 cm (31. decembar)
Najveći porast sniježnog pokrivača: s 26 na 53 cm; +27 cm (10. na 11. decembar)
Najveći pad sniježnog pokrivača: s 55 na 40 cm; -15 cm (14. na 15. decembar)
Dani s sniježnim pokrivačem: 27Najveći sniježni pokrivač: 48 cm (12. decembar)
Najmanji sniježni pokrivač: 3 cm (30 i 31. decembra)
Najveći porast sniježnog pokrivača: s 17 na 42 cm; +25 cm (10. na 11. decembar)
Najveći pad sniježnog pokrivača: s 35 na 21 cm; -14 cm (15. na 16. decembar)
Dani s sniježnim pokrivačem: 28Najveći sniježni pokrivač: 35 cm (12. decembar)
Najmanji sniježni pokrivač: 1 cm (3, 7 i 16. decembra)
Najveći porast sniježnog pokrivača: s 0 na 14 cm; +14 cm (8. na 9. decembar)
Najveći pad sniježnog pokrivača: s 22 na 1 cm; -21 cm (15. na 16. decembar)
Dani s sniježnim pokrivačem: 18Najveći sniježni pokrivač: 37 cm (12. decembar)
Najmanji sniježni pokrivač: 2 cm (27 i 28.. decembra)
Najveći porast sniježnog pokrivača: s 22 na 37 cm; +15 cm (11. na 12. decembar)
Najveći pad sniježnog pokrivača: s 23 na 12 cm; -11 cm (16. na 17. decembar)
Dani s sniježnim pokrivačem: 28Najveći sniježni pokrivač:30 cm (12. decembar)
Najmanji sniježni pokrivač: 2 cm (8, 21, 22, 23. decembra)
Najveći porast sniježnog pokrivača: s 13 na 30 cm; +17 cm (10. na 11. decembar)
Najveći pad sniježnog pokrivača: s 22 na 12 cm; -10 cm (15. na 16. decembar)
Dani s sniježnim pokrivačem: 18
.
« Last Edit: January 31, 2013, 23:50:13 by Krivi »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #30 on: January 01, 2013, 14:39:46 »
« Last Edit: February 03, 2013, 14:15:37 by Krivi »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #31 on: January 02, 2013, 18:56:33 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #32 on: January 03, 2013, 17:27:10 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #33 on: January 04, 2013, 20:35:37 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #34 on: January 05, 2013, 18:31:28 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #35 on: January 06, 2013, 18:38:46 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #36 on: January 07, 2013, 23:16:49 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #37 on: January 08, 2013, 22:29:56 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #38 on: January 09, 2013, 22:51:38 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #39 on: January 11, 2013, 00:02:19 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #40 on: January 11, 2013, 23:26:32 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #41 on: January 12, 2013, 23:44:01 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #42 on: January 13, 2013, 23:29:58 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #43 on: January 15, 2013, 00:03:28 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #44 on: January 15, 2013, 19:18:55 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #45 on: January 16, 2013, 22:37:56 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #46 on: January 18, 2013, 00:06:37 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #47 on: January 18, 2013, 20:24:01 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #48 on: January 19, 2013, 21:23:52 »
GGMU!

Offline Krivi

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1790
Re: Visina sniježnog pokrivača 2012 - 2013
« Reply #49 on: January 20, 2013, 21:31:11 »
GGMU!