Author Topic: Novembar 2011.  (Read 2770 times)

Offline SnowHunter

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *
  • Posts: 3644
Novembar 2011.
« on: December 05, 2011, 09:51:49 »
Dominacija stabilnog anticiklonalnog vremena se nastavila i u novembru. Kao posljedicu imamo jedan od najsušnijih novembara u istoriji meteo osmatranja, što se može reći i za cijelu godinu. Temperaturno, drugi mjesec za redom je nešto hladniji od prosjeka u većem dijelu Crne Gore, posebno su bile hladne kotline, gdje je dugotrajna inverzija uslovila vrlo niske minimalne temperature. Osnovne brojke za glavne stanice:Vazdušni pritisak veoma visok za ovaj period godine:Mjesec je obilježio nešto topliji početak, zatim vrlo hladna druga dekada, dok je treća bila na nivou prosjeka. Slijedi pregled dekadnih i ekstremnih temperatura:

Anticiklonalno vrijeme je omogućilo jaku noćnu radijaciju, što je uslovilo niske minimalne temperature i veliki broj mraznih dana. Andrijevica je šampion hladnoće  :45: a Danilovgrad ima mraznih dana koliko i Nikšić:

Opet postavljam grafike sa kretanjem srednjih dnevnih temperatura za Podgoricu i Pljevlja u poređenju sa prosjekom. Oba grada hladnija od prosjeka, Pljevlja zbog svog kotlinskog položaja izraženije:

Osnovna statistika za klimatološke stanice, ovog puta sam ubacio i aerodromske stanice Tivat i Golubovce:Ono što je najviše obilježilo prethodni mjesec, kao i cijelu godinu do sada je velika suša. Novembar je bio vrlo sušan u cijeloj Crnoj Gori, vjerovatno nakon novembra 1953. najsušniji u istoriji meteo osmatranja. Tabela i izohijetna karta:

Procenat padavina u odnosu na višegodišnji prosjek se kretao od svega 2.3% u Bijelom Polju do 41.5% u Herceg Novom, najveći dio Crne Gore je ispod 20%:Broj padavinskih dana se kretao od 3 do 7:Koliko je sušna ova godina do sada posvjedočiće i grafici sa percentilima padavina:Već je i Herceg Novi na pragu ekstremne suše:Jedino su Pljevlja i dalje u zoni normalno:U Baru i Podgorici je prvih 11 mjeseci ove godine najsušnije u istoriji meteo osmatranja, Kolašin i Heceg Novi takođe nijesu daleko od rekorda:Nakon ove sušne priče postavljam dnevne preglede za glavne stanice:

Na kraju ove novembarske analize kao šlag na tortu bi trebalo da dođe priča o snijegu. Nažalost, ovog puta se nema šta reći - snijega prosto nije ni bilo.  :82: Osim najviših vrhova iznad 2.000m ni sniježni pokrivač, ni padanje snijega nijesu zabilježeni. Moguće je da je ovo prvi put da Žabljak ne bilježi ni jedan dan sa sniježnim pokrivačem u novembru. Prosjek je 11 dana, a u zadnjih 20 godina najmanje je bilo snijega prije dvije godine 2009 - svega jedan dan. Isto je bilo i 1984, ali pošto nemam kompletne nizove brojki ne znam da li je neki put novembar prošao bez sniježnog pokrivača.

Toliko... Valjda nam decembar donese zanimljivije vrijeme i mnogo snijega  :79: