VIII otvoreno prvenstvo Crne Gore u prognozi vremena > Tivat, da ili ne?

Pred MO VIII

(1/2) > >>

Admin:
Na prethodnim prvenstvima Crne Gore prilikom odabira gradova za koje dajete prognoze u obzir su dolazili samo gradovi u kojima se vrše satna mjerenja i pri tome su pod nadležnošću crnogorskog zavoda. Tivat (aerodromska stanica) nije pod nadležnošću zavoda ali ima vrlo kvalitetna satna mjerenja. Da li ste mišljenja da bi i taj grad mogao biti korišten prilikom postavljanja zadataka?

angel:
 :106:

Admin:
Satne podatke sa aerodromske stanice Tivat možete pogledati na
http://195.66.163.26/arhiva/synop/?C=M;O=D
Oni se nalaze pod imenom synoptv-yyyymmdd

Admin:
Ogromna većina onih koji su glasali je podržala uključivanje stanice Tivat u takmičenje ili pak nemaju ništa protiv toga. Ipak imali smo i jedan glas protiv. Stoga, ukoliko stanica Ulcinj bude osposobljena (nema podataka o vjetru) nastojaću da Tivat što manje bude prisutan u zadacima. Ukoliko pak Ulcinj ne bude moguće uključiti u takmičenje Tivat će biti ravnomjerno zastupljen sa ostalim gradovima.

Cirius:
Postoji li mogućnost da se kretanje temperature i ostalih parametara iz Tivta predstavi grafikom poput onih sa ams-a, ili na početnoj stranici zhms cg ?

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version