Forum HMZ

VIII otvoreno prvenstvo Crne Gore u prognozi vremena => Tivat, da ili ne? => Topic started by: Admin on September 17, 2014, 01:05:57

Title: Pred MO VIII
Post by: Admin on September 17, 2014, 01:05:57
Na prethodnim prvenstvima Crne Gore prilikom odabira gradova za koje dajete prognoze u obzir su dolazili samo gradovi u kojima se vrše satna mjerenja i pri tome su pod nadležnošću crnogorskog zavoda. Tivat (aerodromska stanica) nije pod nadležnošću zavoda ali ima vrlo kvalitetna satna mjerenja. Da li ste mišljenja da bi i taj grad mogao biti korišten prilikom postavljanja zadataka?
Title: Re: Pred MO VIII
Post by: angel on September 26, 2014, 19:30:12
 :106:
Title: Re: Pred MO VIII
Post by: Admin on September 28, 2014, 14:26:17
Satne podatke sa aerodromske stanice Tivat možete pogledati na
http://195.66.163.26/arhiva/synop/?C=M;O=D
Oni se nalaze pod imenom synoptv-yyyymmdd
Title: Re: Pred MO VIII
Post by: Admin on October 02, 2014, 00:36:52
Ogromna većina onih koji su glasali je podržala uključivanje stanice Tivat u takmičenje ili pak nemaju ništa protiv toga. Ipak imali smo i jedan glas protiv. Stoga, ukoliko stanica Ulcinj bude osposobljena (nema podataka o vjetru) nastojaću da Tivat što manje bude prisutan u zadacima. Ukoliko pak Ulcinj ne bude moguće uključiti u takmičenje Tivat će biti ravnomjerno zastupljen sa ostalim gradovima.
Title: Re: Pred MO VIII
Post by: Cirius on October 11, 2014, 13:55:46
Postoji li mogućnost da se kretanje temperature i ostalih parametara iz Tivta predstavi grafikom poput onih sa ams-a, ili na početnoj stranici zhms cg ?
Title: Re: Pred MO VIII
Post by: Admin on October 11, 2014, 14:12:54
Teško.
Trebalo bi dosta toga promijeniti, prilagoditi... a ujedno tražiti saglasnost od oblasne kontrole leta pod čijom se nadležnošću nalaze meteo-službe aerodroma.
Title: Re: Pred MO VIII
Post by: Cirius on October 11, 2014, 14:14:03
Ok.