HIDROLOGIJA > Rijeke u Crnoj Gori

Vodostaji jezera

<< < (12/12)

Niksic 3:
Akumulacija Vrtac jutros,na nekim djelovima preko 10 metara.

Slano jezero jutros.

Dusko:
Biogradsko jezero, početak novembra 2021.god.


sanjin:
Užas :54:  Nadam se da se pripunilo od ove kiše.

SnowHunter:
U pitanju je prirodan proces iščezavanja planinskih jezera ledničkog porijekla tokom interglacijala. Glavni krivac je Biogradska rijeka koja nanošenjem ogromnih količina rječnog materijala zatrpava jezerski basen. Ovaj plića i u kombinaciji sa deficitom padavina imamo ovakve slike. Ponavljam, proces je prirodan i da možemo da se vratimo 10.000 godina unazad zatekli bi na CG planinama neuporedivo veći broj jezera nego danas. Problem sa Biogradskim jezerom nije skorašnji. Davno je kao dio rješenja napravljena manja brana na otoci Jezerštici kako bi se spriječilo oticanje vode ispod određenog nivoa - ali je u perspektivi napravljeno gore, jer je brzina zasipanja jezerskog basena povećana istovremenim sprječavanjem ''oticanja'' dijela rječnog nanosa. Privremeno rješenje bi bilo da se u jesen mašinama dio jezerskog dna odnosi, ne znam koliko je realno i isplativo. Ako bude novog glacijala, priroda će se potruditi da napravi još veće i ljepše jezero.  :43:  Nas neće biti da posvjedočimo...  :120:

Dusko:
Posle kažu razni stručnjaci (sad već većina) kako čovjek ima presudan uticaj na promjene u prirodi. Od reljefa, zemljišta, preko biodiverziteta, do klime..?! Biće, al' zamalo!!!

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version