Author Topic: Berane maksimalne visine snijega po godinama  (Read 2075 times)

Offline Niksic 3

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 3289
Berane maksimalne visine snijega po godinama
« on: December 18, 2016, 19:08:53 »

Offline Niksic 3

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 3289
Re: Berane maksimalne visine snijega po godinama
« Reply #1 on: December 18, 2016, 19:11:09 »

Offline Niksic 3

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 3289
Re: Berane maksimalne visine snijega po godinama
« Reply #2 on: December 18, 2016, 19:12:48 »

Offline staracfoco

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1162
Re: Berane maksimalne visine snijega po godinama
« Reply #3 on: December 19, 2016, 15:49:21 »
Najprije hvala Nikšić 3 za uloženi trud i prezentirane podatke.Ja sam se malo igrao dobijenim podacima i došao do zaključaka koje iznosim:
1.U periodu 1955.-2015.prosječna maksimalna visina snijega u Beranama iznosi 37,16 cm
2.U petogodišnjim periodima ta visina je bila:
-1955-1959  41,20 cm
-1960-1964  40,00 cm
-1965-1969  42,60 cm
-1970-1974  34,20 cm
-1975-1979  35,60 cm
-1980-1984  38,00 cm
-1985-1989

Offline staracfoco

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 1162
Re: Berane maksimalne visine snijega po godinama
« Reply #4 on: December 19, 2016, 16:16:01 »
Pritiskao pogrešno dugme i bi što bi. Nastavljam:
-1985-1989  40,20 cm
-1990-1994  32,40 cm
-1995-1999  34,60 cm
-2000-2004  32,00 cm
-2005-2009  40,60 cm
-2010-2014  34,60 cm
2015 god.    37,00 cm
Kao što se može viđeti maksimalne petogodišnje prosječne visine snijega prilično su varirale i ne može se utvrditi jasan trend njihovog kretanja.živio sam u uvjerenju da su u prošlosti,koju ja pamtim,bili veći snjegovi od ovih datih od strane HMZ.Još jedan dokaz o varljivosti sjećanja.Ili sam ja bio mali pa mi činjelo da je snijeg mnogo viši nego što je stvarno bio.

Desetogodišnji prosjeci već predstavljaju trend sa negativnim predznakom.
Podaci:
1995-1964 40,60 cm (radi se prosječnoj maksimalnoj visini snijega)
1965-1974 38,40 cm
1975-1984 36,80 cm
1985-1994 36,30 cm
1995-2004 33,30 cm
2005-2014 37,60 cm
2015          37,00 cm

Odstupanje od trenda u periodu 2005-2014 godina posledica je padavina u 2005.2006.2009. i 2012.godini.Ove godine mogu se posmatrati kao incidenti a ne kao pravilo jer su pstale godine iz tog perioda daleko ispod prosjeka.Offline Niksic 3

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 3289
Re: Berane maksimalne visine snijega po godinama
« Reply #5 on: December 19, 2016, 18:44:27 »
Svaka cast,straforco :109:

Offline Niksic 3

 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 3289
Berane, maksimalne visine snijega po sezonama 1931/1940
« Reply #6 on: April 13, 2020, 18:26:33 »
Ivangrad: 662m NV
Godina: 1930/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40
Visina snijeega: 25 26 26 10 46 20 30 48 32 63