Author Topic: Indeksi nestabilnosti(CAPE,LI...)  (Read 4256 times)

Offline Nikola

  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 6504
Indeksi nestabilnosti(CAPE,LI...)
« on: May 06, 2015, 12:06:10 »
Najcesce od maja do oktobra postoje uslovi za grmljavinske oluje. Na nasem sajtu postoji indeks nestabilnosti CAPE(konvektivna raspoloziva potencijalna energija) koji predstavlja kolicinu raspolozive energije koju parcela ima na raspolaganju za vertikalno ubrzanje zbog sile potiska(uzgona).Izrazava se u dzulima po kilogramu(J/kg)
*parcela(vazdusna parcela) - imaginarno(malo tijelo) vazduha koje se koristi da se objasni ponasanje vazduha.Parcela je dovoljno velika da sadrzi veoma veliki broj molekula,ali i dovoljno mala da su joj svojstva priblizno ista svuda.Koristi se u meteorologiji,kod termodinamickih dijagrama.

CAPE < 1000 slaba nestabilnost,od 1000 do 2500 umjerena nestabilnost,od 2500 do 4000 jaka nestabilnost i preko 4000 ekstremna nestabilnost,naravno postoje tu i drugacije skale,uglavnom sto veca brojka indeksa CAPE to veca vjerovatnoca za nestabilnosti.

http://195.66.163.7/nwp/modeli/nmm1e/oper1/scripts/cape.php
http://195.66.163.7/nwp/modeli/wrfv35/oper1/scripts/cape.php

Ovdje http://www.meteociel.fr/modeles/gfs/italie/cape-et-lifted-index/3h.htm je u kombinaciji sa LI indeksom(indeks podizanja) radi bolje prognoze nestabilnosti.
Njega mozemo definisati kao razliku temperature vazduha na 500hPa i temperature koju bi parcela imala kad bi se sa pocetnog pritiska i temperature adijabatski digla na sloj pritiska od 500hPa.
Najlakse ga je objasniti kad bi oduzeli stvarnu temperaturu vazduha na nivou od 500pHa ili oko 5.5km i temperaturu vazduha blizu tla koji bi se podigao na toj visini.Izrazava se u stepenima Celzijusa.
*adijabatski proces - promjena temperature vazduha bez prenosa toplote,uzrokovane sirenjem(hladjenjem) ili kompresijom(zagrijavanjem) parcele koja se dize ili spusta u atmosferi.
Negativne vrijednosti pokazuju nestabilnost,vise negativno,vise nestabilno ili

LI>0 uglavnom stabilno, od 0 do -3 slabo nestabilno,od -3 do -6 umjereno nestabilno ,od -6 do -9 jako nestabilno i preko -9 ekstremno nestabilno.

Emagrama za Pg nema jer nemamo sondazu,ali ima je Beograd,Zadar,Zagreb...Kako bi na ovom emagramu odredili LI indeks.

Prvo da vidimo sta je sta.

Tanke linije verikalno od brojeva su izoterme,horizontalno su izobare.Dolje su temperature (-40,-30...) desno sa strane su pritisci u mb( 1000,500,300...)

Lijevo je vjetar,pravac i jacina u cvorovima.
Zelena linija je tacka rosista,crna linija je temperatura,dok su ove krive tanke linije vlazne adijabate.

E sad nadjemo presjek crne debele linije sa izobarom od 500mb,takodje i presjek prve vlazne adijabate.Zatim oduzmemo parametar temerature od vlazne adijabate i dobicemo vrijednost LI,koji vidimo desno prvi gore da je 2.9 stepeni C. sto znaci da je vrijeme stabilno,a jos vidimo cetvrti parametar CAPE da je 0.2 sto takodje potvrdjuje stabilno vrijeme.(to je ovo plavo polje).
⭍ ❆