IV otvoreno prvenstvo Crne Gore u prognozi vremena > Uputstva, prijava...

Primjedbe, predlozi...

(1/20) > >>

Admin:
Molim Vas da na ovom mjestu iskažete svoj stav prema svemu vezano za takmičenje, zatražite objašnjenje. Nadam se pomoći od iskusnih takmičara.

Madjo:
Bilo bi dobro kada bi Admin pojasnio jedan od parametara koji će se prognozirat a to je zbirna brzina vjetra.Misli li se to na prosječnu brzinu vjetra za jednu stanicu pa se saberu podaci sa ostale dvije stanice ? Ako je tako, kako doći do prosječne vrijednosti ?

Miloš:
Evo Mađo, ovdje je sasvim jasno napisano:


--- Quote ---C. Treći parametar koji se prognozira je zbirna brzina vjetra* u zadatom terminu.
* Zbirna brzina vjetra se dobija sabiranjem brzina vjetra u tri zadata grada. Na primjer, zadatak je prognozirati zbirnu brzinu vjetra u Ulcinju, Baru i H.Novom u 12 UTC. Ako u Ulcinju bude izmjereno 6m/s, Baru 9m/s, a H.Novom 2m/s ukupna brzina bice 17. Vi, dakle, treba da prognozirate ukupnu brzinu nezavisno od smjera i vrijednosti po gradovima pojedinačno.
--- End quote ---

Znači, to je ona brzina vjetra koja se mjeri na stanicama (odnosno prosječna brzina za prethodnih 10 minuta). Pogledamo na sajtu HMZ-a osmotrene podatke iz tri grada i ne treba nam prosjek tih brzina, već zbir. Ne uzimaju se u obzir ni udari vjetra, niti brzina vjetra u prethodnom terminu. Evo ti primjer:
Prema podacima u 12h, U Baru vjetar duva brzinom od 3m/s, u Podgorici 2m/s, u Pljevljima 2m/s. Znači, ukupna brzina je 7m/s. S tim što će se na takmičenju prognozirati za termin od 12UTC odnosno 13h po zimskom računanju vremena.

Madjo:
Aha, sad je jasno. Fala   :48:

Gabesz20:
Jedno pitanje! Na kojim se tacno nadmorskim visinama nalaze stanice u gradovima koji ce se takmiciti?

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version