METEOROLOGIJA > Meteorološki instrumenti i oprema

Mjerenje visine sniježnog pokrivača

(1/1)

Mađo:
Otvorio sam ovu temu da bih pojasnio kolegama kako mjerenje visine snijega nekad uopšte nije jednostavno obaviti.To je posebno izraženo ako je u određenom vremenskom periodu bilo:

1. velikih i čestih sniježnih padavina
2. navijavanje snijega(nameti,mećave,vijavice) uzrokovane jakim vjetrom śevernih smjerova
3. naglog topljenja uzrokovanog vjetrom južnih smjerova
4. fizičkog uticaja tj. ljudskog faktora

Poznato je da su padine i nagnuti tereni izloženiji topljenju snijega, kao i osunčani tereni sa manje šume i vegetacije.Razni mikro faktori utiču na zadržavanje snijega i njegovu visinu,ali o tome ću neđe drugo pisati.

Međutijem, visina snijega se po svijem propisima mjeri na ravnom terenu, 10 metara u krugu stanice,đe osmatrač ili,u ovom slučaju vlasnik stanice, to odredi. Zato sam danas snimio par klipova,da vidite kako to izgleda kada se mjeri na tri mjesta. U prvom slučaju sam pretpostavio da je bilo aktivno navijavanje snijega (prije desetak dana), te je visina iznosila velikih 33 cm.To mjerenje sam u startu otpisao.Kod same stanice visina snijega je bila 29 cm, da bi treće mjerenje dalo 24 cm,koje je najizloženije suncu.Ja sam mimo svega odradio još par mjerenja đe je visina bila ispod 20 cm i to uzeo u obzir,iako je obavljeno dosta van kruga stanice.Tako da sam na forumu javio visinu snijega od 22 cm, kao srednju visinu svih "realnih" mjerenja.Admin:
Bravo Mađo.
Na stanici, koliko me sjećanje služi, su postavljena tri izbaždarena štapa (nacrtane su podjele u cm po njima) pa se ne mora ići do samih stubova da se mjeri (kako se ni na koji nalin ne bi uticalo na visinu i gustinu snijega) već se sa nekoliko metara jednostavno pročitaju visine.
Na stanici na Žabljaku je postojao i automatski snow-pillow (poklon iz Norveške). Iz njegovih podataka se lijepo izračunavao saržaj vodeu snijegu.
Nevolja je bila što ga je trebalo puniti sa čistim alkoholom, a njega u tim količinama (200-300 litara) nije bilo ni lako ni jeftino nabavljati. Pokušalo se sa "običnim" alkoholom (lozom).
Sticao se  utisak da prebrzo "isparava"  :02: pa se odustalo.
Ne znam da li je ASP i dalje u funkciji?

Mađo:
Navigation

[0] Message Index

Go to full version