TIVAT: 42.40 N, 18.64 E, 2 m
Visina u modelu: 58 m
  Petak Subota Nedjelja Ponedjeljak Utorak
Tmin 23.5 25.0 25.4 25.0 24.2
Tmax 31.6 31.1 31.0 30.6 30.4
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH RH RH RH RH
03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. 56. 49. 47. 50.
06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58. 59. 52. 51. 53.
09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43. 50. 46. 44. 46.
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39. 52. 48. 46. 48.
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41. 55. 53. 48. 52.
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52. 49. 52. 46. 54.
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60. 53. 57. 53. 55.
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. 50. 50. 50. 55.
  23.08.2019. 24.08.2019. 25.08.2019. 26.08.2019. 27.08.2019.