TIVAT: 42.40 N, 18.64 E, 2 m
Visina u modelu: 58 m
  Ponedjeljak Utorak Srijeda ńĆetvrtak Petak
Tmin 18.5 16.1 15.7 19.4 18.5
Tmax 25.9 25.0 25.5 26.8 26.2
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH RH RH RH RH
03 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
57. 61. 55. 56. 62.
06 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
53. 50. 52. 56. 55.
09 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
39. 57. 48. 56. 56.
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66. 51. 57. 60. 50.
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. 48. 60. 70. 53.
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55. 64. 69. 72. 64.
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55. 62. 52. 68. 69.
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59. 59. 53. 67. 69.
  13.07.2020. 14.07.2020. 15.07.2020. 16.07.2020. 17.07.2020.