TIVAT: 42.40 N, 18.64 E, 2 m
Visina u modelu: 58 m
  Utorak Srijeda ńĆetvrtak Petak Subota
Tmin 11.6 13.1 12.0 10.7 13.7
Tmax 18.5 15.6 15.4 16.4 16.3
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH RH RH RH RH
03 0.0 3.7 0.0 0.0 0.1
69. 92. 71. 44. 70.
06 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0
68. 92. 74. 44. 71.
09 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0
53. 79. 75. 49. 67.
12 0.1 1.6 0.0 0.0 0.0
58. 79. 81. 60. 67.
15 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0
65. 80. 82. 68. 70.
18 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
75. 76. 62. 63. 74.
21 3.0 0.1 0.0 0.0 0.0
87. 75. 56. 57. 75.
24 6.5 0.0 0.0 0.1 0.0
86. 74. 48. 59. 79.
  19.11.2019. 20.11.2019. 21.11.2019. 22.11.2019. 23.11.2019.