PETNJICA: 42.90 N, 19.96 E, 724 m
Visina u modelu: 975 m
  Utorak Srijeda ńĆetvrtak Petak Subota
Tmin 9.5 9.9 11.0 11.6 12.5
Tmax 21.8 24.5 24.7 27.2 29.0
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH RH RH RH RH
03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88. 71. 67. 70. 67.
06 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
91. 78. 72. 74. 68.
09 1.5 0.0 0.3 0.0 0.0
94. 63. 66. 61. 55.
12 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0
83. 56. 55. 53. 49.
15 0.0 0.3 0.0 0.0 0.8
60. 58. 55. 50. 66.
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75. 68. 74. 68. 65.
21 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
74. 69. 76. 68. 61.
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69. 66. 71. 66. 53.
  18.06.2019. 19.06.2019. 20.06.2019. 21.06.2019. 22.06.2019.