KOTOR: 42.50 N, 18.74 E, 1 m
Visina u modelu: 567 m
  Ponedjeljak Utorak Srijeda ńĆetvrtak Petak
Tmin 1.3 1.3 5.0 7.2 7.9
Tmax 10.1 10.1 9.0 8.9 11.0
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH RH RH RH RH
03 0.0 0.0 0.0 0.5 3.3
74. 74. 71. 91. 91.
06 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5
74. 74. 74. 90. 91.
09 0.0 0.0 0.3 2.5 0.4
58. 58. 77. 88. 86.
12 0.0 0.0 1.9 4.0 0.7
49. 49. 77. 88. 87.
15 0.0 0.0 0.2 1.4 2.4
60. 60. 81. 90. 100.
18 0.0 0.0 0.2 4.0 0.3
65. 65. 87. 91. 100.
21 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0
73. 73. 89. 90. 92.
24 0.0 0.0 0.2 2.9 0.0
85. 66. 89. 91. 92.
  30.11.2020. 30.11.2020. 02.12.2020. 03.12.2020. 04.12.2020.