HERCEGNOVI: 42.46 N, 18.48 E, 60 m
Visina u modelu: 182 m
  Utorak Srijeda ńĆetvrtak Petak Subota
Tmin 16.4 15.7 10.8 14.4 17.9
Tmax 20.5 20.4 19.7 20.0 19.5
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH RH RH RH RH
03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
57. 65. 65. 75. 97.
06 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
55. 60. 57. 70. 95.
09 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
47. 53. 60. 76. 90.
12 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
57. 62. 62. 89. 99.
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
64. 74. 67. 82. 98.
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. 52. 67. 70. 98.
21 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
65. 54. 79. 88. 99.
24 0.0 0.0 0.0 4.7 3.4
68. 50. 76. 92. 98.
  23.10.2018. 24.10.2018. 25.10.2018. 26.10.2018. 27.10.2018.