DANILOVGRAD: 42.50 N, 19.20 E, 53 m
Visina u modelu: 139 m
  Srijeda ńĆetvrtak Petak Subota Nedjelja
Tmin 0.1 3.0 3.2 -4.7 -6.0
Tmax 15.9 16.0 14.3 3.3 3.7
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH RH RH RH RH
03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. 68. 64. 47. 52.
06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63. 72. 68. 46. 53.
09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60. 53. 56. 43. 45.
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55. 44. 46. 42. 45.
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53. 49. 50. 43. 46.
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59. 59. 64. 47. 54.
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62. 58. 56. 48. 54.
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. 63. 52. 53. 50.
  20.02.2019. 21.02.2019. 22.02.2019. 23.02.2019. 24.02.2019.