BAR: 42.11 N, 19.10 E, 6 m
Visina u modelu: 306 m
  Nedjelja Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak
Tmin 19.1 20.2 16.4 17.7 19.3
Tmax 27.0 25.7 24.5 23.8 25.5
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH RH RH RH RH
03 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
48. 72. 61. 46. 53.
06 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
45. 61. 50. 37. 46.
09 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
54. 54. 36. 45. 44.
12 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
45. 51. 54. 71. 58.
15 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
43. 56. 72. 76. 70.
18 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
53. 63. 62. 83. 68.
21 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
60. 58. 52. 50. 43.
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76. 57. 51. 48. 45.
  20.08.2017. 21.08.2017. 22.08.2017. 23.08.2017. 24.08.2017.