BAR: 42.11 N, 19.10 E, 6 m
Visina u modelu: 306 m
  Ponedjeljak Utorak Srijeda ńĆetvrtak Petak
Tmin 13.7 12.4 11.7 13.2 14.6
Tmax 19.5 16.4 18.6 18.8 17.2
UTC
simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar simbol RR vjetar
RH RH RH RH RH
03 0.0 1.1 0.0 0.0 0.4
66. 71. 71. 68. 63.
06 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
57. 64. 60. 61. 58.
09 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3
47. 59. 56. 77. 64.
12 0.0 1.0 0.1 0.3 1.1
78. 75. 75. 64. 75.
15 0.0 1.1 0.2 0.1 1.1
68. 69. 68. 72. 78.
18 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8
78. 63. 62. 82. 77.
21 1.2 0.0 0.0 0.2 0.7
65. 63. 63. 60. 69.
24 1.3 0.0 0.0 1.1 0.6
67. 69. 67. 68. 66.
  25.05.2020. 26.05.2020. 27.05.2020. 28.05.2020. 29.05.2020.