Srednje mjesečne vrijednosti (1961-1990)
Pljevlja - decembar
Relativna vlažnost (%)
85
Horizontalna vidljivost (km)
xx
Oblačnost
7.6
Pritisak (mb)
925.6
Količina padavina (mm)
66.3
Temperatura vazduha (oC)
-1.2
Trajanje sijanja sunca (h)
35.7
Srednja minimalna temperatura (oC)
-4.9
Srednja maksimalna temperatura (oC)
3
Napon vodene pare (mb)
5.1
Broj dana sa padavinama
13
Broj letnjih dana
0
Broj tropskih dana
0
Broj tropskih noći
0
Broj mraznih dana
25
Broj ledenih dana
10