Srednje mjesečne vrijednosti (1961-1990)
Pljevlja - novembar
Relativna vlažnost (%)
81
Horizontalna vidljivost (km)
xx
Oblačnost
6.7
Pritisak (mb)
926.4
Količina padavina (mm)
82.5
Temperatura vazduha (oC)
3.9
Trajanje sijanja sunca (h)
72.6
Srednja minimalna temperatura (oC)
-0.4
Srednja maksimalna temperatura (oC)
9.5
Napon vodene pare (mb)
6.8
Broj dana sa padavinama
12
Broj letnjih dana
0
Broj tropskih dana
0
Broj tropskih noći
0
Broj mraznih dana
16
Broj ledenih dana
1