Srednje mjesečne vrijednosti (1961-1990)
Pljevlja - februar
Relativna vlažnost (%)
78
Horizontalna vidljivost (km)
xx
Oblačnost
6.8
Pritisak (mb)
923.9
Količina padavina (mm)
48.1
Temperatura vazduha (oC)
-0.1
Trajanje sijanja sunca (h)
79.0
Srednja minimalna temperatura (oC)
-4.6
Srednja maksimalna temperatura (oC)
5.3
Napon vodene pare (mb)
5.0
Broj dana sa padavinama
12
Broj letnjih dana
0
Broj tropskih dana
0
Broj tropskih noći
0
Broj mraznih dana
22
Broj ledenih dana
5